Veelgestelde vragen

Tot wanneer kan ik een project indienen? 
Een project kan tot uiterlijk zondag 16 juni 2019 om 23:59 worden ingediend.

Wat als ik niet in het district Antwerpen woon?
Iedereen mag projecten indienen, maar enkel inwoners van district Antwerpen kunnen beslissen over de projecten op het burgerbegrotingfestival op 13 oktober 2019

Wat als mijn project niet onder één van deze thema's past?
Als het nergens onder past, kan je het niet indienen. Deze 12 thema's zijn gekozen door de mensen die eerder deelnamen aan de burgerbegroting. Als je niet zeker bent onder welk van meerdere thema's het past, dien het dan in onder het meest toepasselijke thema.

Moet ik mijn project zelf uitvoeren?
Nee, je mag aangeven wie het project best uitvoert. Dat kan ook het district Antwerpen zijn.

Wat als ik geen idee heb van de kostprijs?
Laat het veld leeg. We contacteren je hier later over.

Mag ik als vereniging een project indienen?
Ja.

Wanneer moet het project uitgevoerd worden?
Als je project gekozen wordt op het burgerbegrotingfestival moet het in 2020 uitgevoerd worden. Het geld moet dus besteed worden in 2020.

Wanneer weet ik of mijn project gekozen wordt?
Projecten kunnen worden ingediend in mei en juni. In de loop van de zomer toetsen we af of de projecten voldoen aan de criteria (zie onder). Als projecten voldoen aan de criteria gaan ze door naar het burgerbegrotingfestival op 13 oktober 2019. Daar kiezen bewoners van het district Antwerpen welke projecten geselecteerd worden met het beschikbare bedrag. Ten laatste op 13 oktober 2019 is dus duidelijk welke projecten geld krijgen van de burgerbegroting. 
 
Aan welke criteria moet een project allemaal voldoen?
Een project voldoet aan de criteria van de burgerbegroting als er een positief antwoord komt op de volgende zeven vragen. 

  • Kan het project uitgevoerd worden in 2020? 
  • Valt het project binnen de districtsbevoegdheden?
  • Kan het project worden uitgevoerd binnen het beschikbare budget?
  • Valt het project binnen één van de twaalf gekozen thema’s?
  • Vindt het project plaats in district Antwerpen?
  • Komt het project nog niet voor in de meerjarenplanning?
  • Komt het project de inwoners van het district ten goede?
Verder kunnen er via de burgerbegroting geen levensbeschouwelijke evenementen, commerciële activiteiten, activiteiten met een politiek doeleinde of fondenwerving ondersteund worden. Hier vind je het volledig reglement.
 
Mijn project krijgt al andere subsidies. Mag dat?
Voor de burgerbegroting komen projecten in aanmerking die via verschillende bronnen gefinancierd worden. Dit betekent dat de burgerbegroting kan instaan voor de financiering van een deelproject. Dubbele financiering voor dezelfde acties of investeringen mogen niet. 

Mag ik personeel betalen binnen een project?
Met geld voor een project van de burgerbegroting mag loonkost betaald worden. 

Kan ik hulp krijgen bij het indienen van een project?
Ja. Bij vragen kan je altijd contact opnemen via burgerbegroting@antwerpen.be of op 03 338 33 10

Hoe oud moet ik zijn om een project in te dienen?
Iedereen kan ongeacht zijn of haar leeftijd een project indienen. Voor kinderen jonger dan 15 jaar is het misschien aangewezen dat zij hulp krijgen van een volwassene.

Hoe zijn de 12 thema's gekozen?
De 12 thema's zijn gekozen op de startmomenten burgerbegroting. Hier gaan inwoners van het district met elkaar in gesprek over wat zij belangrijk vinden. Inwoners van het district hebben dit jaar voor deze 12 thema's gekozen om de 1,4 miljoen van de burgerbegroting aan te spenderen. Meer informatie over de startmomenten burgerbegroting vind je hier.