Hoe werkt het?

Wat is de burgerbegroting?

District Antwerpen besloot in 2014 om jaarlijks 10% van zijn budget door de burgers te laten invullen van A tot Z. In het begin bedroeg dit 1,1 miljoen euro, momenteel gaat het al om maar liefst 1,4 miljoen euro.

Om dit in goede banen te leiden gebeurt de verdeling in enkele grote stappen, waarbij de nadruk ligt op bijeenkomsten in levende lijve. Meer informatie vind je op www.burgerbegroting.be - of volg ons op Facebook!

Wat ging vooraf?

Eerst kozen de bewoners de 12 belangrijkste thema’s, waarna iedereen projecten kon indienen voor het geld van die thema's. Dit kon tot 15 juni 2019. Het district Antwerpen toetste vervolgens de ingediende projecten aan zeven criteria (zomer 2019). Je kan momenteel dus geen nieuw project meer indienen, maar enkel stemmen op geselecteerde projecten.

Stem nu op je favoriete project!

De inwoners van het district Antwerpen kiezen nu welke projecten geld krijgen en uitgevoerd worden in het volgende jaar (2020). Hiervoor vindt zowel een online als een live stemronde plaats: online in september en oktober 2019, live op het burgerbegrotingfestival op 13 oktober 2019. Je mag aan beide deelnemen.

Je moet je registreren met je rijksregisternummer - om te checken of je wel in het district woont. Nadien kan je online op jouw favoriete projecten stemmen - klik op het hartje. Je mag op zoveel projecten stemmen als je wil. Deze stemmen tellen mee voor 20% van de totale score. De live stemmen op het burgerbegrotingfestival tellen mee voor de overige 80%. Je kan je meteen ook inschrijven voor het festival!

Kleine projecten willen we extra ondersteunen! Daarom verdubbelen we de online en live stemmen van projecten die 5000 euro of minder vragen.

Ken je iemand die wil stemmen maar niet zo handig is met de computer? Stuur een foto of kopie van de identiteitskaart (voor- en achterkant), met vermelding van de projecten waarop hij of zij wil stemmen, naar burgerbegroting@antwerpen.be. Zorg wel dat je in orde bent met de GPDR richtlijnen rond privacy!