Resultaat

Op deze website kan je stemmen tot en met zaterdag 12 oktober 17 uur,
maar wist je dat je nog meer stemkracht kan krijgen door ook in levende lijve te gaan stemmen
op zondag 13 oktober in zaal Horta?

Je kan die dag deelnemen aan één of meerdere rondes en je
krijgt meteen het resultaat te horen na elke ronde:

  • 9.30 uur: Ontmoeting in de buurt + Fietsvriendelijke straten
  • 11 uur: Ondersteuning van het jeugdwerk + Groen in straten en op pleinen
  • 13.30 uur: Klimaatprojecten + Huiswerkbegeleiding
  • 15 uur: Projecten voor mensen in armoede + Meer bomen + Aantrekkelijkere pleinen​
  • 17 uur: Aanwerving en ondersteuning vrijwilligers + Interculturele projecten​

Schrijf je hier in voor het Burgerbegrotingfestival.