Thema's

Dit zijn de 12 populairste thema's voor volgend jaar:

Aanwerving en ondersteuning vrijwilligers                                              

Binnen dit thema passen ideeën en projecten die vrijwilligers voor een organisatie aanwerven, opleiden , bedanken en (materiële) ondersteuning bieden. 

 

Betere voetpaden

Binnen dit thema passen ideeën en projecten waarbij het verbeteren van voetpaden in district Antwerpen voorop staat. Voorbeelden zijn het wegwerken van verzakkingen en het uitvoeren van andere herstelwerken. 

 

Buurtconcerten en -feesten                                                                           

Binnen dit thema passen ideeën en projecten die bestaan uit het organiseren van lokale muzikale optredens en kleinschalige, feesten waarop de hele buurt welkom is.

Groen in straten en op pleinen                                                                                     

Binnen dit thema passen ideeën of projecten die meer of beter groen brengen in de straten en pleinen van het district Antwerpen. Groen kan gaan over bloemen, struiken, planten, bomen,... 

 

Huiswerkbegeleiding                                                                                     

Binnen dit thema passen ideeën en projecten die te maken hebben met ondersteuning in brede zin van kinderen en jongeren bij het maken van hun huiswerk en studeren. Dit kan gaan over een locatie, personeel, groepsles, bijles, materiaal, workshops,...

 

Meer bomen                                                                                                     

Binnen dit thema kan je meer bomen in district Antwerpen laten planten. Een boom in de stoep kost ongeveer 6000 euro. Een boom in open grond kost ongeveer 200 euro.

 

Meer sociaal contact                                                                                     

Binnen dit thema passen ideeën en projecten die op een actieve manier mensen opzoeken die vereenzamen en/of in  en sociaal isolement zitten.

Ondersteuning bewonersgroepen

Binnen dit thema passen ideeën en projecten die plaatselijke bewonersgroepen en -verenigingen helpen versterken. Dit kan gaan van materiële ondersteuning, groepsbindende activiteiten, tot coaching en vorming.

 

Projecten voor mensen in armoede                                                             

Binnen dit thema passen ideeën en projecten met en voor mensen in district Antwerpen die in armoede leven.

 

Toegankelijkheid publiek domein                                                               

Binnen dit thema kan je een idee of project indienen om een stuk van het openbaar domein toegankelijker te maken zodat je het makkelijker kan bewandelen/berijden. Een voorbeeld is het verlagen van een stoeprand, blindegeleiding, wegnemen van obstakels, markering in openbare ruimte ...

Zet je buurt in beweging

Binnen dit thema passen ideeën en projecten die erop gericht zijn  om jong en oud in een buurt of wijk samen te doen bewegen.

Zilveren linten

Een ‘zilveren lint’ is een veilige route, voor senioren of andere minder mobiele mensen, zonder hindernissen of belemmeringen en met meer rustpunten. Op deze routes kunnen ook lichte sportelementen aangebracht worden.