Huiswerkbegeleiding: 103.899 euro

Huiswerk UNI

Ik wil een omgeving creeën waar het kind zich kan ontplooien met studiefaciliteiten. Jongeren en studenten krijgen kans aan hun studies te werken en krijgen daarbij begeleiding door ervaren logopedisten ergotherapeuten en psychologen.

Huiswerkbegeleiding met een professionele touch. Dit project bied elke schooldag huiswerkbegeleiding aan kinderen van 6 tot 18 jaar. Het is gesitueerd in hartje Antwerpen. Onze visie is dat elk kind recht heeft op huiswerkbegeleiding. Huiswerk UNI biedt het kind, in samenwerking met professionele leerkrachten, de nodige ondersteuning aan. Zo worden goede resultaten, het opbouwen van zelfvertrouwen, en een succesvolle studie een haalbare kaart. We hebben een nauwe samenwerking met de buurtscholen in Antwerpen. De ondersteuning gebeurt onder begeleiding van deskundigen met een leraren opleiding, ergotherapeuten, logopedisten en kinderpsychologen. Op die manier wordt er aan de schoolprestaties gewerkt en wordt de onderliggende problematiek ook opgespoort. Er bestaat praktisch nog geen aanbod voor huiswerkbegeleiding in Antwerpen Centrum met professionele hulp. Daarom stellen wij dit alternatief voor. Geen gewone huiswerkbegeleiding maar een aanbod van deskundigen die voor het kind gaan zorgen en ondersteuning aan de ouders biedt. Kinderen krijgen hier een individuele plan van aanpak en worden trajectmatig begeleid. De vooruitgang word maandelijks geëvalueerd door multidisciplinaire overleg van psychologe, logopedisten, ergotherapeuten en vrijwilligers. De ouders worden ook gestimuleerd en betrokken in dit traject. We organiseren ouderavonden om zo de prestaties van het kind te bespreken en verbeteren. Huiswerk UNI helpt kinderen van alle leeftijden met hun huiswerk. Uni staat voor united, samen staan we sterk. Met een verenigde team. Met een duidelijke aanpak en de juiste organisatie van het huiswerk leren leerlingen hun huiswerk goed in te plannen zodat ze overzicht en zelfvertrouwen krijgen. Bij ons vinden leerlingen een rustige en huiselijke plek om hun huiswerk te maken. Er word een leerprogramma op maat van de leerling opgemaakt. Huiswerk UNI streeft om studiefaciliteiten ook effectief aan leerlingen te bieden om zo hun maatschappelijke integratie te bevorderen.

Huiswerk UNI is gesitueerd in centrum Antwerpen waar veel grote gezinnen met laaggeschoolde ouders wonen, waar vaak geen computer en/of internet thuis aanwezig is. Ontzettend veel kinderen met hun ouders zullen een zucht van verlichting slaken. Door de aanbod dat huiswerk UNI hen biedt. Laaggeschoolde & anderstalige ouders hebben stress door de onzekerheid en ongerustheid omdat ze hun kinderen niet met huiswerk kunnen helpen. Andere ouders komen moe na een drukke dag van werk en hebben de kracht en moeite niet om hulp te bieden. Jongeren uit deze gezinnen kunnen hun weg naar opleiding en werk later moeilijk vinden. We willen zoveel mogelijk kinderen en jongeren de weg vergemakkelijken door hen de gepaste hulp in hun kinderjaren te schenken en hun integratie in de maatschappij te bevorderen.

Voldoende professionals vinden die aan de vereisten beantwoorden en die zich op de gevraagde uren kunnen vrijmaken .

22000

Huiswerk UNI Antwerpse vrijwilligers en professionals

1. Geschikte lokaal vinden 2. Aankopen van het materiaal en lokalen inrichten 3. mogelijke vrijwilligers aanwerven, studentenbegeleiding, ergotherapeuten, logopedisten... 4. contact opnemen met scholen in de buurt; Gesprek aangaan met ouders die interesse hebben.5. Starten van het project.

Reacties