Huiswerkbegeleiding: 103.899 euro

Huiswerk in een plezant kostuum: Via laagdrempelige leerondersteuning naar het zelfstandig maken van het huiswerk.

De scholen “het Weilandje” in de Wijk Dam en "Sint Norbertus" in de wijk Zuid zetten i.s.m. Kras Jeugdwerk in op het vergroten van het leervermogen van hun kinderen. Ze verhogenen via de methodiek van Spelend Leren de zelfstandigheid en zelfvertrouwen van de kinderen in het maken van huiswerk.

Het zelfstandig maken van huiswerk is niet voor ieder kind evident. We merken dat sommige kwetsbare kinderen (o.a. anderstalige nieuwkomers) nood hebben aan een versterkend traject ivf. huiswerk. De scholen “het Weilandje” in de Wijk Dam en "Sint Norbertus" en nog een school in de wijk Zuid zetten ism Kras Jeugdwerk in op het vergroten van het leervermogen van hun leerlingen. Via de methodiek van Spelend Leren wordt de zelfstandigheid van de kinderen in het maken van huiswerk vergroot. Een 15-tal kinderen van iedere school neemt deel aan het traject waarbij ingezet wordt op het vergroten van zelfvertrouwen en zelfstandigheid in het werken aan taken. Tegelijkertijd zetten we in op reflectie zodat kinderen weten wanneer ze extra hulp kunnen vragen aan de leerkracht. De kinderen worden door de zorgleerkracht geselecteerd: het zijn kinderen die belemmerd worden door een aantal randvoorwaarden waardoor zelfstandig huiswerk maken niet altijd evident is (vb. anderstalige nieuwkomers, concentratieproblemen, leerproble¬men, moeilijke thuiscontext…) De belangrijkste doelstelling is dat het kind zich tijdens en na het traject sterker voelt en meer zelfvertrouwen heeft ontwikkeld. We werken op verschillende ma¬nieren die pedagogisch en competentieversterkend zijn.

Den Dam en de Brederodewijk zijn een blinde vlekken op vlak van Spelend Leren. De vraag naar huiswerkbegeleiding is groot en met deze methodiek willen we aanvullend werken op bestaande huiswerkbegeleidingsinitiatieven. We zien een grote ‘win’ in het verzelfstandigen van kinderen in het maken van huiswerk vs. permanent huiswerkondersteuning voorzien. We willen de meerwaarde van het Spelend Leren in deze promoten. Met Spelend Leren willen we inzetten om de ontwikkeling van talenten bij de kinderen. We leggen de nadruk op taalstimulering en het ontplooien van sociale vaardigheden. Door Spelend Leren bij nieuwe organisaties en scholen te introduceren, worden er meer kinderen ondersteund. We hopen dat deze werkwijze ook meer bekend wordt bij ouders zodat ook gezinnen versterkt worden in hun schoolse vaardigheden.

• Voldoende aantal vrijwilligers of studenten die het hele project mee kunnen dragen • het wegvallen van de dragende personen (begeleider van de kinderen,, zorgleerkracht van de school) • Er kan een grote interesse zijn. We moeten blijvend waken over de haalbaarheid.

• 27.500€. Totaal personeelskost : € 21.000 Voor overhead: € 2565,00 Materiaal: €1935 Vrijwilligersvergoedingen: €2000

• Kras ism School het Weilandje in de Wijk Dam • Kras ism School Sint-Norbertus in de wijk Zuid • Kras ism een nog te kiezen school in de Brederodebuurt

1. Samenwerking concretiseren met scholen 2. Contact met de lerarenopleiding KDG 3. Vrijwilligers zoeken 4. Vorming vrijwilligers 5. Opstart Spelend Leren binnen en buiten de schoolmuren 6. Tussentijdse evaluatie eind juni. 7. Aanbod pleinen tot begin oktober 8. Aanbod spelend leren op scholen tot eind december. 9. Toonmoment eind september op het plein 10. Toonmoment december op de school.

Reacties