Aanwerving en ondersteuning vrijwilligers: 71.675 euro

We speak ...

Om nieuwe vrijwilligers te zoeken willen we de straat op met een grote mobiele wereldkaart, wereld bollen en een hoop meertalige vrijwilligers. Bij ons krijgt iedereen een kans zijn talent, in welke taal dan ook, in te zetten. De vrijwilligers spreken mensen aan en maken zo anderen warm om ook vrijwilliger te worden.

Omdat vrijwilligerswerk voor veel mensen een opstapje kan zijn, willen we zoveel mogelijk mensen de kans geven zich in te zetten. We trekken de straat op tijdens buurtfeesten en evenementen en brengen de verschillende nationaliteiten en talen in kaart. Vrijwilligers spreken mensen aan in hun moedertaal. Ze vragen hen welk land hen nauw aan het hart ligt en laten hen dit aanduiden op een wereldkaart. Zo kunnen we in kaart brengen hoeveel verschillende landen en culturen vertegenwoordigd zijn. We vragen hen welke talen ze spreken en of ze zich willen inzetten als vrijwilliger. Vele mensen met een migratie achtergrond zijn blij als ze hun moedertaal kunnen inzetten om andere mensen te helpen. Door meertalige vrijwilligers in te zetten zorgen we ervoor dat ons buurtwerk toegankelijk is voor iedereen en leggen we verbindingen tussen mensen in de buurt. Als mensen interesse hebben in vrijwilligerswerk gaan we samen met hen kijken wat ze goed kunnen, hoeveel tijd ze kunnen vrijmaken, wat zij zelf het liefst willen bereiken met vrijwilligerswerk, ... op basis daarvan bekijken we hoe je dit kan inzetten. Zo zijn er bv. In het verleden vrijwilligers geweest die meertalig wouden voorlezen op een door hen georganiseerd straatfeest. Om deze methodiek te optimaliseren, willen we graag investeren in een grote mobiele wereldkaart gemaakt van recup hout en kurk. Zo kunnen we op een duurzame en professionele manier de straat op en kunnen we meer mensen de kans geven om hun (meertalig)talent in te zetten. Het maken van de kaart willen we ook met vrijwilligers doen.

Door mensen hun talent in de verf te zetten, ook als dat niet in het Nederlands is, bieden we hen kansen. De kans om zich in te zetten voor de buurt, de kans om hun sterktes ten volle te benutten, de kans om ervaringen op te doen die hen zullen helpen bij de zoektocht naar werk, de kans om op een fijne manier Nederlands te oefenen, ... Mensen krijgen de kans hun netwerk en hun wereldbeeld te verbreden. Zo leggen we ook nieuwe verbindingen in de wijk en dragen we bij tot het dagelijks beter samenleven.

het verbeter van de methodiek geeft geen garantie op meer vrijwilligers.

Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad vzw

Reacties