Ondersteuning van het jeugdwerk: 131.019 euro

Scouts Amberes: voet aan de grond

Scouts Amberes is een nieuwe hyper-diverse scoutsgroep op den Dam in Antwerpen-Noord. Begin 2018 werd gestart met zeven leiders en leidsters en vijftien leden. Zonder ervaring, zonder geld, zonder bekendheid, zonder dak, zonder eigen materiaal: niet evident. Nu is het tijd om de groep te "wortelen" in de buurt, om voet aan de grond te krijgen. Het project wil zorgen voor een eigen (gehuurde) ruimte, nodige aanpassingen hieraan en aankoop van eigen materialen.

We willen met Scouts Amberes écht een voet aan de grond krijgen in de buurt. Actie 1: Een eigen stek, of toch een plek die we ons eigen kunnen maken, is écht noodzakelijk. We hebben nu zicht op een tijdelijk lokaal op de Slachthuissite. Maar ook bij de parochie of bij iemand met verschillende eigendommen in de buurt, liggen er kansen. Het is onze bedoeling om in 2020 écht een eigen lokaal te vinden, al dan niet tijdelijk. Al dan niet om te huren, in erfpacht te krijgen, of wie weet een container of een bus die we ergens (ook al dan niet tijdelijk) kunnen zetten. Of we zoeken iets dat we "mee" kunnen gebruiken, maar waar we dan bijvoorbeeld delen in de kosten van bijvoorbeeld noodzakelijke infrastructuurwerken. We starten, samen met ouders, een lokalencomité om dat te kunnen realiseren. Actie 2: We zijn een scoutsgroep. En een scoutsgroep heeft materiaal nodig om op kamp te gaan, om activiteiten te doen, enzovoort. Momenteel hebben we beperkt materiaal, en moeten we telkens eigen materiaal van thuis meebrengen. Bovendien, als we materiaal kopen, dan moeten we dat bij leiding thuis bewaren. Wat voor héél veel heen-en-weer-gesleur zorgt. Dat is absoluut niet praktisch en bevordert de goede werking niet. Daarom willen we materiaal aankopen en een plek maken om dit materiaal ook goed te bewaren. We willen dus een materiaalkot maken mét materiaal erin. Actie 3: als we erin slagen om in 2020 een eigen stek te hebben, organiseren we een feest waarop we familie en vrienden van leiding en leden én de buurt uitnodigen. Vanaf dan hebben we écht een "voet aan de grond". Actie 4: We gaan in dialoog met de buurt. We weten dat er ook nood is aan een jeugdhuis op den Dam. Als we een lokaal vinden dat geschikt is, zijn we bereid om dat lokaal ook open te stellen en er een soort van instuifruimte te maken. Dit kan uiteraard enkel als we daar ook voldoende begeleiders voor vinden.

Door een eigen stek te hebben en dat in te richten op maat van jongeren, krijgt Scouts Amberes ook écht een voet aan de grond in de wijk. Voor de bekendheid in de wijk én voor een duurzame verankering in de buurt is dat onontbeerlijk.

- we vinden geen geschikt lokaal

- huurkosten of kosten voor infrastructuurwerken incl. technische werken zoals elektriciteit, loodgieterij...: €10.000 - aankoop materiaal zoals tenten, kookvuren, kookpotten, koffers, keukenmateriaal: €8.000 - aankoop van creatief, sportief en knutselmateriaal: €1500 - aankoop van interieurmateriaal zoals kasten, tafels, stoelen, verf en andere inkleding en meubilair, om van het lokaal een écht gezellig jeugdlokaal en instuifruimte te maken €6000 - werk-/klusmateriaal: €500 TOTAAL: €26.000

In de eerste plaats een nieuw op te richten lokalencomité. Leiding, leden, ouders, geëngageerde buurtbewoners worden hierin betrokken.

1. verschillende opties voor (al dan niet tijdelijke) lokalen oplijsten 2. bijeenbrengen van ouders en leiding: brainstorm lokaal en materiaal + stappenplan uitwerken 3. oprichting lokalencomité (oproep bij ouders om mee te werken) 4. uitvoeren stappenplan 5. naar de buurt: feest + bekijken mogelijkheden instuif voor jongeren

Reacties