Fietsvriendelijke straten: 114.720 euro

Fietsvriendelijk maken Rolwagenstraat + Kleine Beerstraat

Fietsenstallingen in de buurt van school De Brug en Jesode Hatora Beth Jacob, verlaagde stoepranden voor ouders die hun kinderen met de fiets naar school brengen zodat kinderen veilig kunnen oversteken.

Als buurtbewoner en ouder van 2 jonge kinderen ben ik bezorgd want de verkeerssituatie ter hoogte van kinderdagverblijf Bloemendal, school De Brug en de Joodse school Jesode Hatora Beth Jacob is zeer onveilig. Vele ouders brengen hun kinderen met de auto naar school wat een voortdurend start- en stopbewegingen veroorzaakt. Bovendien zijn er ook nog veel geparkeerde wagens van buurtbewoners. De straten zijn ook erg smal waardoor (jonge) fietsers zich tussen de rijdende en geparkeerde auto's moeten bewegen. Dit alles wordt nog complexer gemaakt door het feit dat er door de Rolwagenstraat/Kleine Beerstraat een tram rijdt in twee richtingen en dat dit een kasseistraat is. Dit alles maakt de situatie onveilig voor jonge kinderen en hun ouders die te voet of met de fiets komen. Om nog maar te zwijgen van de ongezonde lucht. U kan best zich persoonlijk eens komen vergewissen van de situatie op een ochtend rond 8.00u. Mijn voorstellen: - Vele ouders brengen hun kinderen met de fiets naar school, of kinderen komen zelf met de fiets. Vele voetpaden hebben een 'hoge' stoeprand wat erg fietsonvriendelijk is. - Meer fietsenstallingen buiten bij de ingangen van de scholen. -kleine fietsdoorsteken ontwerpen tussen de geparkeerde wagens.

Veiliger verkeer voor iedereen !

Het zal wat tijd kosten..

8.000 euro (8 meter boordsteen en enkele paaltjes)

district Antwerpen

plaatsbezoek met district, opmaak plan, uitvoering

Reacties