Fietsvriendelijke straten: 114.720 euro

Fietsstallingen in Gasstraat

Er is een tekort aan fietsenstallingen, terwijl we meer mensen willen laten fietsen. In de Gasstraat bijvoorbeeld kunnen de bezoekers van de moskee hun fietsen niet veilig parkeren. Nochtans kan dit hen overtuigen om vaker met de fiets te komen, en vermindert de overlast voor de buurt.

Er is een tekort aan fietsenstallingen, terwijl we meer mensen willen laten fietsen. Ook de moskeebesturen trachten de laatste jaren de bezoekers te sensibiliseren om meer gebruik te maken van de fiets. Het zou goed zijn dat in alle straten waar er een moskee gevestigd is voldoende fietsstallingen worden geplaatst. Het gebeurt dikwijls dat fietsers hun fiets nergens veilig kunt vastmaken en achterlaten. Voor voetgangers blijft er soms weinig ruimte over als de stoep vol fietsen staat. Ook buurtbewoners maken zich druk omwille van fietsen die tegen hun voorgevel staan. Concreet stelt dit probleem zich in de Gasstraat 72. . De moskee wordt dagelijks bezocht door een 100tal mensen. Een 12 tal fietsstalplaatsen zou een begin kunnen zijn.

Veilige fietsenstallingen voor de buurt. Bezoekers van de moskee komen met de fiets ipv met de wagen. Minder parkeeroverlast tijdens de piekmomenten.

250 euro per fietsbeugel. Er zouden minstens 10 geplaatst worden.

District Antwerpen

Plaats aanduiden aan de overkant van het gebedshuis. Op de hoek van de Gasstraat en de Wilgenstraat. Daar is er een verbreding van het voetpad. Ofwel toch een parkeerplaats opgeven tegenover het gebedshuis. Waardoor de veiligheid van de bezoekers verhoogd wordt tijdens de piekmomenten.

Reacties