Klimaatprojecten: 229.467 euro

Levendige voortuinen

Samen aan de slag om je voortuin om te toveren tot een kleurrijke oase. Dit project wil 10 voortuinen volledig vergroenen.

Een straat met voortuinen ziet er onmiddellijk veel levendiger en vrolijker uit. Dit project helpt bewoners om voortuinen of opritten naar een garage groener in te richten, niet alleen met advies, maar ook met uitvoering.

Het openbreken van voortuinen zorgt voor een betere waterinfiltratie van regenwater. Daarnaast wordt er ingezet op ecologische inrichting, waardoor de lokale biodiversiteit versterkt wordt.

Belangrijk is dat de bewoners die aan slag gaan echt achter het project staan. Daarom wordt er eerst een open oproep gedaan om te polsen naar geïnteresseerden. Na een screening worden dan de finale projecten gekozen.

totaalbedrag € 12.900,00 dagprijs als zelfstandige € 400,00 wat bedrag € 2.500,00 Aankoop materiaal: plantgoed, potgrond... € 2.500,00 activiteiten bedrag € 10.400,00 dagen € 10.400,00 Open oproep 1 € 400,00 Screening projecten 1 € 400,00 Opmaak ontwerpen samen met de bewoners 10 € 4.000,00 Opmaak beplantingsplan + beheerplan 3 € 1.200,00 Uitvoering 10 € 4.000,00 Eindverslag 1 € 400,00

Ikzelf zorg voor de open oproep en de screening van de projecten. Ik werk ook samen met de bewoners aan het ontwerp, uitvoerings- en beplantingsplan. De uitvoering zelf gebeurt hoofdzakelijk door de bewoners en mezelf. Indien nodig kunnen er extra mensen aangenomen worden om te helpen bij de uitvoering.

Mei - open oproep; juni - screening projecten; september - opmaak ontwerp samen met bewoners; oktober - opmaak uitvoerings- en beplantingsplan; november - uitvoering

Reacties