Klimaatprojecten: 229.467 euro

Klimaatfestival voor Antwerpenaren

We weten allemaal dat er een klimaatprobleem is. Maar wat betekent dit probleem? En kunnen we er iets aan doen? Dit project zet in op de verheldering van de klimaatproblematiek. Op een interactieve manier kunnen Antwerpenaren op dit festival met verschillende lokale organisaties en inspirerende sprekers in contact komen.

De klimaatproblematiek is een hot topic: we praten erover met onze vrienden, we zien het op tv en het verschijnt dagelijks op de sociale media. Maar wat is ‘de klimaatproblematiek’ juist? Gaat dit over de opwarming van de aarde, het stijgen van de zeespiegel en het uitsterven van diersoorten? En wat dan met de ongezonde luchtkwaliteit, ook hier in Antwerpen? Mag ik geen vlees meer eten? Wat met onze energie als de kerncentrales sluiten? Welke rol heeft de politiek? En hoe kan ik mijn steentje bijdragen hier in Antwerpen? Op dit klimaatfestival kunnen Antwerpenaren in contact komen met verschillende Antwerpse klimaatinitiatieven en ecologische alternatieven, gaande van kledij tot voeding en producten. Daarbij wordt er een programma aangeboden met films, lezingen en debatten over verschillende onderwerpen zoals de toekomst van textiel, klimaatactivisme, burgerparticipatie, dierenethiek en sociale rechtvaardigheid. Wie zijn wij? Wij zijn twee filosofiestudentes met een voorliefde voor filosofie en alles wat met klimaat, natuur en mens te maken heeft. Met dit project willen we een breed publiek laten kennismaken met de veelzijdige aspecten van de klimaatproblematiek.

Dit festival zet in op participatie en dialoog. Het festival biedt een platform voor ecologische ondernemingen in het Antwerpse en brengt Antwerpenaren in contact met deze initiatieven en organisaties. Zo krijgen de bewoners een persoonlijk beeld van de klimaat-initiatieven in hun stad. Het festival zet bovendien in op bewustwording en betrokkenheid. Het programma bevat films, lezingen en debatten waar inspirerende denkers en ondernemers hun inzichten en tips delen. Kortom: een inspirerende en interactieve dag vol met klimaatgerelateerde activiteiten.

Naast de goede uitwerking van het festival, moeten we er ook voor zorgen dat het evenement toegankelijk is. Daarom is communicatie en samenwerking van belang.

De kostprijs van dit festival is: €6500. In deze prijs is de locatie, materiaal, sprekers, vrijwilligersvergoeding, communicatie, publiciteit en afterparty inbegrepen.

Wij (Julia Alegre en Maïté de Haan).

1. Praktisch: locatie en datum 2. Inhoudelijk uitwerking van het programma 3. Contact opnemen met antwerpse initiatieven voor samenwerking 4. Sprekers contacteren 5. Communicatie en publiciteit

Reacties