Terug naar overzicht

Interculturele projecten: 65.450 euro

Binnen dit thema passen ideeën en projecten die als doel hebben dialoog en samenwerking tussen verschillende etnisch-culturele gemeenschappen en levensbeschouwingen te bevorderen.