Interculturele projecten: 65.450 euro

Praatgroepen voor ouders van een kind met extra zorgvraag

Zorg jij voor een kind dat extra zorg en aandacht nodig heeft? Dat is een zware taak. Wil je soms even weg van alle zorgen ? De druk van je schouders halen ? In deze groep kan je praten met lotgenoten. Van elkaar kan je veel leren. Met duidelijke tips en vol goede moed ga je terug naar huis. Elke bijeenkomst bekijken we een thema.

We brengen verschillende ouders bij elkaar om te spreken rond vragen die ze hebben over hun kind(eren) met extra zorgvraag. We werken met extra expertise van gastsprekers om ouders te bereiken.

We versterken de ouders van verschillende etnisch-culturele groepen om informatie uit te wisselen onderling en op te doen door expertise van gastsprekers. We zorgen ervoor dat ze een breder netwerk opbouwen. Tijdens deze sessies werken we steeds in een thema. We zorgen voor extra expertise via gastsprekers die meer info kunnen geven rond de vragen die er zijn bij de ouders die we bereiken. Deelname aan de praatgroep is gratis.

te weinig opkomst van ouders om de praatgroepen te laten doorgaan

VFG Antwerpen

reclame maken om ouders te bereiken gastsprekers zoeken om expertise te delen data vastleggen

Reacties