Interculturele projecten: 65.450 euro

'Grond'

Grond is een tijdschrift, uitgegeven door mensen die in sociaal isolement zijn terecht gekomen. Ze worden opgezocht, verenigd en gestimuleerd om met tekst en foto aan de slag te gaan. Als tijdelijke redactieraad komen ze samen en delen hun ideeën in een publicatie die ze zelf uitbouwen. Zo kunnen ze hun stem kwijt om deze met ons te delen.

Het project GROND wil mensen die in een geïsoleerde positie zijn terecht gekomen, samenbrengen. Eenzaamheid is multigenerationeel en multicultureel, iedereen kan getroffen worden. Het begrip grond als thema van de publicatie zal een interessante benadering krijgen door de interculturele samenwerking. Grond/aarde is een verbindende en fotogeniek gegeven, zowel letterlijk als symbolisch. De samenwerking krijgt vorm als tijdelijke redactieraad voor het uitbrengen van een maandelijkse periodiek die vanuit de thematiek grond diverse persoonlijke aspecten van eenzaamheid maatschappelijk deelt. De edities creëren een stem in de publieke ruimte. Grond wordt benadert vanuit 6 aspecten: een filosofisch perspectief, een economisch perspectief (privé- publiek), een spiritueel perspectief, een biologisch perspectief (grond als drager van voedsel), een archeologisch perspectief (grond als drager van kennis). Per maand komen de redactieleden samen tijdens een maaltijd voor overleg: foto’s en teksten kunnen besproken worden. Elke editie is een plaats om een verhaal kwijt te kunnen en maatschappelijk te delen. Desgewenst anoniem. Gedurende de 12 maanden worden uitstappen voorzien voor gesprekken en foto-opnames op specifieke locaties. Per aspect wordt telkens 2 maanden voorzien. Per aspect is er een lokatie: biologisch perspectief: samentuin, archeologisch perspectief: archeologische site, economisch perspectief: kloostertuin de olijftak, filosofisch perspectief: filosofiecafé... De locaties zijn laagdrempelig en de deelnemers kunnen kennismaken met bestaande samenwerkingsverbanden. Het project is geleider voor kennismaking en sociale mogelijkheden. De 2 x 6 katernen worden gebundeld tot 1 boek dat wordt tentoongesteld met een boekpresentatie in de Permeke bibliotheek. Het gebundelde boek kent geen oplage, enkel de losse katernen kennen een oplage en zijn vrij te distribueren in bibliotheken en culturele centra. De publicatie kent ook een website.

In een maatschappij waar hyperconnectiviteit aan de orde van de dag is, is isolement een blinde vlek. Personen die niet de sociale vaardigheden bezitten om te participeren aan het overaanbod van sociale mogelijkheden kunnen dit aanvoelen als een persoonlijk tekort. Iedereen kan echter getroffen worden, jong en oud. Ongeacht afkomst. Materiële tekorten, familiale breuken, moeizame sociale intelligentie kunnen allen aanleiding zijn om in eenzaamheid terecht te komen. Net als armoede is eenzaamheid een vicieuze cirkel: de negatieve emoties eraan verbonden creëren meer eenzaamheid en meer armoede. Armoede en eenzaamheid zijn niet noodzakelijkerwijze met elkaar verbonden, eenzaamheid is een mentale staat ongeacht de materiële condities. Eenzaamheid krijgt weinig maatschappelijke aandacht. Net door de drukte en het overaanbod aan communicatiemogelijkheden lijkt het fenomeen onbestaand of irrelevant. In een stad zoals Antwerpen bestaat er een parallelle wereld van mensen die op zichzelf zijn geworpen. Het project grond is ontworpen voor mensen in dergelijk sociaal isolement. De publicatie grond traceert mensen en wil hen bereidwillig maken tot samenwerking. Het tijdelijk verband om samen een publicatie te creëren kan als geleider dienen om hen via het project op de rails te zetten. De relatief langdurige samenwerking kan vriendschappen ontplooien en de medewerkers van de publicatie krijgen een ander perspectief op de stad: een plaats van mogelijkheden. De publicatie vertegenwoordigt een stem, anoniem indien gewenst, die de bewoners van Antwerpen met deze sociale meerlaag van mensen in isolement laat kennismaken. De publicatie kan de noodzakelijke verbondenheid helpen tot stand brengen. We beogen ook een mooi artistiek product die meerstemmigheid rond een existentieel gegeven aan bod laat komen. lokatie: volledig Antwerpen (foto lokaties en tussentijdse presentaties), werkmaaltijden in Deurne (atelier Herentalsebaan)

Moeilijke aspecten: Eerste: Werving van de personen, met behulp van organisaties werkzaam in het veld, dient op voorhand te gebeuren en kan aanzienlijke tijd in beslag nemen. tweede: het project kent een strak kader als uitgangspunt. Dit dient continu procesmatig flexibel aangepast te worden aan de deelnemers.

Totaal 14.920 euro Transporten (tram of wagen of taxi) deelnemers en distributie: 800 euro Tussentijdse presentaties (12): 1200 euro Presentatie bibliotheek: 300 euro Proefdrukken, printpapier, toner: 900 euro Maandelijkse fold: 4800 euro Webdesign: 500 euro Finale binding boek: 200 euro Flyers presentatie: 400 euro Groepsmaaltijden (12): 1600 euro Loonkost (2d/md): 3720 euro Verzekeringen: 500 euro

L&P vzw is een sociaal artistieke vzw die projecten organiseert voor diverse zorgcentra. Gerealiseerde projecten zijn o.a. ‘Storyboard’ in het WZC Edegem, ‘Wortels’ en ‘bron’ in het Psychiatrisch instituut St.-Norbertus te Duffel. Daarnaast is ze uitgever van artistieke publicaties. Els Vanden Meersch (fotograaf) en Anne Dekerk (psycholoog) gaan voor dit project GROND een samenwerking aan. Els heeft fotoprojecten uitgewerkt in Antwerpen, Turkije, Palestina en Iran. Ze beëindigde haar doktoraat in de kunsten in 2017 met een project rond historisch en hedendaags soefisme in Iran. Momenteel zet ze een samenwerking op met Ibasho ngo met focus op zelfvoorzienend gemeenschappen in milieucrisisgebieden. Anne is redactrice geweest van Etcetra, is filosofe, psychologe verbonden aan het St.-Norbertus Instituut Duffel, en heeft een aantal jaar de sociaal artistieke werkplaats Echobase in Antwerpen ontwikkelt. GROND zou het eerste onafhankelijke sociaal artistieke project zijn voor L&P.

Gesprekken organisaties (reeds bezig) voor ondersteuning traceren deelnemers via oa. Samenlevingsopbouw Dynamo en Recht Op Gesprekken met mogelijke deelnemers. Toestemmingen foto-lokaties opvragen. start: organiseren wekelijkse uitstappen met kleinere groepjes of indien gewenst 1 op 1 ontmoetingen samen foto-lokaties bezoeken vergadermaaltijd organiseren : materiaal bespreken, samen eten, enz. eerste editie samen bekijken. elke 2 maand herhaling van stap 1 volgens nieuw onderwerp. verdeelpunten aanspreken (culturele centra Antwerpen) en bibs Antwerpen) definitieve bundeling van het resultaat in de bib Permeke (gespeksnamiddag)

Reacties