Toegankelijkheid openbaar domein: 102.997 euro

Overzichtelijk Groen Kwartier

Het Hospitaalplein en het Infirmerieplein voorzien van geleiding voor blinde bewoners.

Door de openheid (betonnen vlakte) is het nu moeilijk om hun weg te vinden en obstakels te vermijden. (o.a. verkeerd geparkeerde auto's). Geleiding op de grond?

Betere toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden

slecht ontwerp

te bepalen met het District Antwerpen: 50.000 euro

District Antwerpen in samenwerking met blindenorganisaties.

Studie van de omgeving , overleg met blinde bewoners (o.a. 2 bewoners van het Groen Kwartier), ontwerp, aftoetsing ontwerp en uitvoering

Reacties