Meer bomen: 79.574 euro

Tries in da striet

Drie bomen aanplanten in de Dambruggestraat tussen de Lange Beeldekensstraat en de Elisabethstraat.

In dit deel van de Dambruggestraat is geen groen te bespeuren. Daarom alleen al is de aanplanting van bomen welkom. Daarnaast zal de aanplanting van bomen vermoedelijk een snelheidsremmend effect hebben op sommige automobilisten. Een derde mogelijk positief gevolg van de aanplanting zou zijn dat dit het wildparkeren kan tegengaan. En natuurlijk is een straat met bomen veel aangenamer dan alleen maar met beton en stenen!

Aangenamer - groener - gezelliger - veiliger - trager verkeer - minder wildparkeren

eventuele nutsleidingen in ondergrond waardoor bomen enkel in grote bakken mogelijk zijn

18000 euro

district Antwerpen

onderzoek ondergrond - beslissing welke boomsoort(en) - aanplanting

Reacties