Ontmoeting in de buurt: 97.340 euro

Kraakvers Boerenmarkt ism Antwerpse buurten

KRAAKVERS boerenmarkt heeft als missie de stad en het veld te verbinden vanuit een groot hart voor boeren en artisans die op duurzame, liefdevolle en natuurlijke manier verbouwen of produceren, daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met het seizoen. We koesteren de wens om een gezonde, duurzame leefomgeving te realiseren. Concreet willen we de ke

Eind 2018 beschikken we over een poule van ruim vijftig kramers die stuk voor stuk producten van topkwaliteit aanbieden die volgens het korte keten-principe worden verkocht. Er staan géén tussenpersonen op de markt en producenten wonen binnen een straal van 50 kilometer van de stad. Sinds 2015 brengen we boerenmarkten in verschillende hoedanigheden. Omdat er bij de stad per vzw slechts 5 evenementen aangevraagd kunnen worden, zagen wij, Labeur Local vzw, ons in 2018 als organisatie genoodzaakt ons te verbinden met buurten. KRAAKVERS wordt een platform. De buurten nemen zelf de marktorganisatie in handen in samenwerking met de daar gevestigde stadsdienst. Dat bleek een goede formule te zijn de we, in licht gewijzigde vorm, in 2019 willen voortzetten. Met het model zoals hieronder beschreven kunnen buurten zelf een KRAAKVERS organiseren in en met hun gemeenschap, op verschillende vlakken ondersteund door Labeur Local.

Meerwaarde KRAAKVERS voor buurt en stad Een regelmatig terugkerende boerenmarkt bevordert het buurtgevoel: ontmoeting en cohesie tussen de bewoners, gebruikers en producenten. Een dergelijk evenement vergroot bovendien de zichtbaarheid van de organiserende partijen en de omliggende horeca en middenstand. Ook kan een boerenmarkt fungeren als voorbeeldpraktijk en katalysator van duurzame ontwikkeling (rond voeding). Daarbij is het interessant om opnieuw opnieuw een aanbod van gezonde voeding dichtbij te hebben.

Als we niet voldoende bezoekers betrekken zullen marktkramers bij gebrek aan verkoop stilaan afhaken. Het is belangrijk dat er genoeg animo blijft in de buurt rond de markt. Daarom is het belangrijk de buurten zo goed mogelijk te ondersteunen in de werking en met de communicatie.

Momenteel hebben we een kostenplaatje waarbij we uitgaan van 35 euro standgeld per kramer. We rekenen op een gemiddelde deelname van 10 kramers per markt en richten momenteel 26 markten in. Met deze opbrengst kunnen we 1 persoon 6u/week betalen voor administratie / inschrijvingen / communicatie en hiermee financieren we ook ons drukwerk. We missen nog bijkomende middelen om de buurten beter de ondersteunen op de marktdagen. We spreken dan over 8500 euro.

Verantwoordelijkheden KRAAKVERS / Labeur Local De taken voor het organiseren worden verdeeld tussen de buurten en KRAAKVERS/Labeur Local vzw volgens onderstaand model. Onder ‘buurten’ wordt verstaan een samenwerking tussen een organiserende partij (vzw’s), vrijwilligers uit de buurt en de stadsdienst - samenwerking met de stadsdienst is een meerwaarde, geen voorwaarde. KRAAKVERS/Labeur Local vzw blijft verantwoordelijk voor de overkoepelende organisatie en kwaliteitsbewaking, dat houdt onder meer in dat de kramers altijd via ons geregistreerd worden.

- Buurten blijvend informeren en mobiliseren - Strategisch plan maken met de buurten - Kramers blijvend mobiliseren - Inschrijvingen stroomlijnen - Productie van de markten - Communicatieplan - ...

Reacties