Ontmoeting in de buurt: 97.340 euro

Buurt Paardenmarkt: Gesprekken die er toedoen

Multistakeholder gesprekken op de Paardenmarkt over thema’s die er toedoen – je vrij kunnen uitdrukken, naar elkaar luisteren, het genereren van hoop, verbinding en nieuwe perspectieven voor de toekomst van de Paardenmarkt en de buurt

Context: Uit recente bijeenkomsten met bewoners en handelaars van de Paardenmarkt (georganiseerd door de stad Antwerpen en/of vzw Logo) is ons duidelijk geworden hoeveel frustratie er leeft in de buurt. (ten gevolge van heraanleg Paardenmarkt, werken aan de leien, geen openbaar vervoer, omzetdaling winkeliers,...) Wat als we hieraan iets konden doen? Wat als er vanuit de frustratie iets moois zou kunnen ontstaan? Wat als we bijeenkomsten zouden organiseren rond thema’s die voor de buurt belangrijk zijn? Wat als we meer stemmen bij de gesprekken zouden betrekken – bewoners/handelaars, jongeren/ouderen, zij die er al 40 jaren vertoeven en zij nog maar recentelijk zijn toegekomen? Concreet: Ons idee is om zoveel mogelijk mensen uit de buurt te betrekken. We zouden diverse vormen willen gebruiken om het dialoog tot stand te brengen: - Cirkelgesprekken - Thema-avonden waarop mensen uit andere buurten zouden uitgenodigd worden. - Droomsessies die humor en hoop genereren en nieuwe perspectieven zichtbaar maken voor de groep. - Spelen die diepgaande gesprekken mogelijk maken

Energie van de bewoners en handelaars van de Paardenmarkt ombuigen van “slachtofferrol” naar actieve medeburgerschap waar de betrokkenen elkaar beter begrijpen en samen de toekomst van de omgeving vormgeven.

Onze intentie is om een zeer divers publiek aan te trekken. We kunnen echter niemand verplichten om naar de sessies te komen. - Hoe de mensen stimuleren om deel te nemen? - Hoe ervoor zorgen dat er uiteenlopende stemmen aanwezig zijn?

Xenia Orgielewski en Eddy Van Hemelrijck van Maror nv (www.emagine.life)

- Flyers maken en in alle brievenbussen steken - Met de handelaars gaan praten – ook bij hen flyers leggen - Facebookpagina maken - Infoavond organiseren, wie helpt er mee?/ welke dagen/avonden meest geschikt? - Planning - Uitrollen bijeenkomsten in ons leercentrum (Emagine Center, Paardenmarkt 65, 2000 Antwerpen)

Reacties