Terug naar overzicht

Ontmoeting in de buurt: 97.340 euro

Hieronder passen alle ideeën en projecten die kleinschalige ontmoeting op buurtniveau stimuleren.