Projecten voor mensen in armoede: 139. 653 euro

Fietsatelier

Een fietsherstelplaat, maar ook een ontmoetingsplek.

Sinds begin mei is het fietsatelier in buurtwerk de wijk terug van weg geweest. Voorlopig iedere woensdag maar in de toekomst hadden we graag meer momenten in de week. Je kan er terecht voor allerhande herstellingen aan je geliefde fiets. Het is een fietsherstelplaats, maar ook en vooral een plaats waar je elkaar kunt ontmoeten.

Mensen in armoede kunnen er terecht om gebruik te maken van de herstelplaats om hun geliefde fiets te herstellen dan is dat gratis. Mensen kunnen hun geliefde fiets laten herstellen door een vrijwilliger dan is dat €1 of de deelnemer hersteld samen met de vrijwilliger zijn/haar fiets dan betaal je €0,50. Vaak hebben mensen thuis nog een fiets staan die aan herstelling toe is maar vaak is het herstellen van een fiets best prijzig. Daarom willen via deze weg mensen die het minder breed hebben de kans geven in de eerste plaats een fiets dat in orde is te hebben, maar ook hen het gevoel doen ervaren om iets zelf te kunnen herstellen. Voor vele is een fiets het enige vervoersmiddel. We willen de drempel om een fiets te bezitten zo laag mogelijk houden. Mensen in armoede leren in het Fietsatelier andere mensen kennen. Minder weerbare en weerbare mensen ontmoeten elkaar tijdens het Fietsatelier.

Eens er bekendheid is kan het super druk worden.

We gaan vooral middelen nodig hebben voor het aankopen van het materiaal en het inrichten van het atelier zelf. Bij het inrichten willen we rekening houden met de veiligheid en dat het Fietsatelier flink uitgerust is. We richten ons op € 10 000 om deze project te realiseren.

Buurtwerk De wijk ( Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw )

Locatie is er nu nog het aankleden van het atelier en het aankopen van al het materiaal.

Reacties