Projecten voor mensen in armoede: 139. 653 euro

Soep op School

Twee keer per week krijgen kinderen gratis soep op school. We starten het pilootproject in een school waar kinderarmoede sterk aanwezig is. Doel is een sterk en duurzaam partnerschap op te bouwen waarbij de school, sociale organisaties, logistieke partners en de ouders een rol opnemen.

We voorzien wekelijks 2X verse soep voor kinderen op school. Dit pilootproject wordt opgestart in een kleuter- of lagere school waar kinderarmoede sterk aanwezig is, hierover stemmen we af met de onderwijskoepels. De soep wordt geleverd door een sociaal restaurant. De gesprekken worden opgestart na goedkeuring van het project. Enkele voorwaarden zijn: de soep is voor alle kinderen gratis en voor iedereen toegankelijk (vegetarisch/halal). Liefst werken we met seizoensgebonden groenten, mogelijk met overschotten. Aanvankelijk bieden we (van oktober t/m mei) twee keer per week 100 liter soep aan voor 300 kinderen met ondersteuning van de burgerbegroting. In de loop van het project organiseren we een overleg met de betrokken partners, welzijnsorganisaties, ouders en ervaringsdeskundigen om te onderzoeken hoe het project uitgebreid zou kunnen worden naar meerdere dagen, klassen en/of scholen d.m.v. een solidariteitsmechanisme.

Teveel kinderen gaan met geen of een lege brooddoos naar school (155000 in Vlaanderen volgens de laatste cijfers). Voldoende en gezonde voeding is een basisbehoefte. We lossen met dit project de kinderarmoede niet op maar geven wel een krachtig signaal en zorgen er tenminste voor dat er twee dagen per week een gezonde, voedzame lunch wordt aangeboden. Het doel is een model te zoeken dat opschaalbaar is naar meerdere dagen, klassen, zelfs scholen.

Op lange termijn werkt het project enkel als er voldoende engagement en solidariteit is bij de ouders en de scholen. Maar we rekenen erop dat dit voldoende aanwezig is!

24.660 euro soep (27 weken X 200l): 15.000 euro projectmanagement: 7.200 euro levering: 660 euro aanschaf herbruikbare soepkommen: 600 euro ondersteuning vrijwilligers: 1200 euro

Groot Licht vzw stelt een freelance projectmedewerker aan voor de coördinatie van het project en het opzetten van het team.

feb-maart: gesprekken en/of oproep naar scholen - selectie school maart-mei: verkenning mogelijke partners (sociale restaurants, welzijnsorganisaties, stadslandbouw, oudervereniging...) mei: opstart projectteam, overleg en afsprakennota's september: communicatie naar de ouders + proefdag okt t/m maart: Soep op School - opvolging en bijsturing feb-maart: evaluatie en brainstorm rond voortzetting

Reacties