Projecten voor mensen in armoede: 139. 653 euro

Er zit talent in

Binnen Afrikaanse kwetsbare gezinnen blijkt dat armoede groot onder gezinnen is, waar niemand werkt of weinig werkt. Waardoor vrije tijd voor velen lege tijd is. Daarom willen we alle kinderen en/of jongeren de kans geven om doorheen het jaar op een creatieve en muzische manier bezig te zijn.

Participatie Participatie staat voor verantwoordelijk doen, meedoen en laten meedoen. Een participatieve levenshouding maakt dat je samen probeert. Vzw Symbiose wil kinderen en jongeren de kans geven om samen dingen te doen, vanuit de overtuiging dat het werken aan participatie de betrokkenheid van kinderen verhoogt en hun sociale vaardigheden aanscherpt. Vzw Symbiose inspireert hen om hun krachten te bundelen en het verschil te maken voor hun leefomgeving. Het feit dat kinderen en jongeren mee beslissingen nemen, zorgt ervoor dat ze meer voldoening halen uit wat ze doen en steviger in de wereld staan. Creativiteit Vzw Symbiose gelooft in de kracht van creativiteit. Het vermogen om creatief te denken geeft kinderen en jongeren ‘tools’ om in de veelheid van impulsen kritisch en selectief te zijn. Creatief denken betekent dat je de structuren, automatismen, evidenties en clichés kan loslaten. Je bewandelt andere wegen dan diegene die voor jou bewandeld zijn, je zoekt andere manieren van oplossen dan de voorgekauwde, je experimenteert met klanken, bewegingen, materialen…Vzw Symbiose biedt een veilige omgeving waarin kinderen en jongeren het plezier en de mogelijkheden van creativiteit kunnen ontdekken.

Vanuit de verschillende muzische domeinen (muziek, drama, beeld, beweging) gaan kinderen en jongeren zelf aan de slag om hun grenzen te verleggen. Dit project heeft aandacht voor de ontwikkeling van elk individu, dat doorheen deze muzische processen en door het contact met anderen kan groeien. De jeugdwerk kan dé plek bij uitstek zijn om de sociale isolatie van kinderen en jongeren uit die alarmerend grote groep te helpen doorbreken.

Doordat kinderen en jongeren geen gewoonte van vrije tijd activiteiten hebben, zal in het begin moeilijk worden. Zo wel voor ouders als voor kinderen en jongeren zelfs. Tijds en afspraak te respecteren is niet evident. Het afspraak kan mislopen soms wanneer het kind niet gemotiveerd is.

Als kosten hebben we: halftijdse ( voor 1 muzikant professioneel medewerker ), vrijwilligersvergoeding, instrumenten voor de Afrikaanse muziek en klein materiaal voor muziek tekening, , extra kosten voor de muziek choreografie, drama beeld en beweging. Daarvoor vragen we 35.000€

Vzw Symbiose zelf als Afrikaanse muziek deskundige gaat het uitvoeren in interactie met buiten deskundige. Met de steun van het district Antwerpen.

In het begin zullen we starten met een kennismaking tussen alle actoren van dit project. Tijdens het eerste deel zal de focus op kunstwerk maken op muziek van de kinderen met het educatief sensitief aspect. Door die strategie, ontdekken, spelen, experimenteren, creëren en entertainen kinderen en jongeren. gaat er Tekenen op muziek (muzische activiteit) Geleidelijk aan zal er genoeg inspiratie ontstaan voor de verdere creativiteit: ontwikkelen je talent: Zoek verschillende muziekmelodieën. Denk hierbij aan luide en stille muziek, muziek met veel instrumenten en weinig, muziek met verschillende soorten zang, hoe word je het beste geïnspireerd?. De deskundige zal starten door eigen Creativiteit ervaringen te delen Start van het traject Begindatum stap : 1/01/2020 Einddatum stap : 29/02/2020 Omschrijving van de stap We zullen verder contact nemen met alle partners en onze doelgroep. Onze deskundige krijgt eerste een gesprek met Symbiose. Nadien wordt een afspraak gemaakt voor de eerste ontmoeting met gezinnen in ons lokaal.. Vrije tijd invulling voor kinderen en jongeren Begindatum stap : 1/01/2020 Einddatum stap: 31/12/2020 Omschrijving van de stap :Na 5 jaar ervaringen is nu de deur open om in de gezinnen rond vrije tijd voor kinderen te werken. We zullen bij elk gezin aan huis gaan om met hen te praten over ons project, het belang van vrije tijd te invullen. kinderen en jongeren de kans geven om zich aan anderen te tonen Begindatum stap : 1/01/2020 Einddatum stap : 31/12/2020 Omschrijving van de stap: Expressie We gaan alle kinderen en jongeren van onze doelgroep de kans geven om zich aan anderen te tonen in een veilige omgeving. Het proces naar de expressie vinden we daarbij belangrijker dan het eindproduct. Om tot expressie te komen, vertrekt de deskundige vanuit de verwondering over de wereld en gebruiken we de taal van de kunst (muzisch werken). Vanuit de verschillende muzische domeinen (muziek, drama, beeld, beweging)

Reacties