Projecten voor mensen in armoede: 139. 653 euro

Sportpretconsulent

Sportpret organiseert een gratis laagdrempelig aanbod van vrijetijdsactiviteiten voor kinderen in kansarmoede. De kinderen komen via armoedeorganisaties en sociale partners bij de organisatie terecht. Ze willen deze gezinnen individueel begeleiden om de stap te zetten naar het reguliere aanbod sportclubs, jeugdbewegingen, muziekacademie,..

Sportpret organiseert tijdens de schoolvakanties een groot aanbod voor kinderen (tussen 3 en 12j) die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Onze Sportpretdagen zijn gratis en zeer laagdrempelig voor de gezinnen en kinderen. Vaak komen deze kinderen bij ons deelnemen aan hun eerste buitenschoolse activiteit. Nadat gezinnen deze stap hebben gezet, willen we hen aanzetten om ook op een duurzame manier deel te nemen aan vrije tijd, sport en spel via sportclubs, jeugdbewegingen, muziekscholen,.. Hiervoor willen we een Sportpretconsulent aanstellen die gezinnen gaat contacteren die reeds bij ons activiteiten hebben meegedaan. Via een persoonlijk traject onderzoeken we samen voor welk aanbod interesse is, welk aanbod in de omgeving bereikbaar en laagdrempelig genoeg is. We helpen de gezinnen in het doolhof van terugbetalingsmogelijkheden, tussenkomst van ziekenfondsen, kortingstarieven,.. De consulent werkt outreachend, en gaat de gezinnen bereiken in een vertrouwde omgeving zoals de armoedeorganisaties waar ze reeds lid zijn en waar wij ook al reeds mee samenwerken of bij de gezinnen thuis. Langskomen op ons kantoor, vlakbij Centraal Station, kan ook tot de mogelijkheden behoren. Sportpret merkt dat er zeer veel kinderen opgroeien in armoede en niet de kans hebben om deel te nemen aan een kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod. Terwijl er wel terugbetalingsregels bestaan en er zeker laagdrempelige clubs en jeugdbewegingen actief zijn in district Antwerpen. We werken voor dit project nauw samen met de vrijetijdsbemiddelaars van Buurtsport. We willen met dit project zoveel mogelijk kinderen duurzaam laten sporten en spelen in hun vrije tijd. Ons streefdoel ligt op 100 kinderen uit district Antwerpen begeleiden en minimaal 75 kinderen in te schrijven in een sportclub of jeugdbeweging. We werven een Sportpretconsulent aan voor 13 uur/week. Per gezin wordt er een traject van 2u uitgezet, per kind wordt er 1u bijgeteld. 3u voor gezin met 1 kind 4u voor gezin met 2 kind

Dankzij dit projecten kunnen kinderen in kwetsbare situaties extra kansen krijgen om volwaardig te participeren in de maatschappij. Dit kan de kinderen helpen met het ontwikkelen van vaardigheden en talenten. Naast het versterken van de fysieke en motorische ontwikkeling, gaan kinderen ook op sociaal en emotioneel vlak verder ontwikkelen, vriendschappen en netwerk kunnen opbouwen. Zo kan vrije tijd bijdragen in de strijd tegen eenzaamheid, op lange termijn extra kansen bieden, helpen met integratie,.. De samenwerking met de vrijetijdsbemiddelaars van Buurtsport, die gezinnen en kinderen begeleiden naar sportactiviteiten zorgt ervoor dat veel voorbereidend werk reeds gebeurd is. Doordat we gezinnen bereiken die de vrijetijdsbemiddelaars nog niet bereiken kunnen we zeker en vast aanvullend werken en nog meer kinderen toeleiden naar zinvolle vrijetijdsactiviteiten. Buurtsport neemt een adviserende rol op en ondersteunt ons bij de opstart van het project. Onze contactpersoon is Jessi Taverniers.

Gezinnen in kwetsbare situaties zijn niet altijd bezig met ontspanning en vrije tijd. Door ze eerst te overtuigen om deel te nemen aan onze zeer succesvolle Sportpretdagen, kunnen ze zelf de meerwaarde inzien van de activiteiten voor hun kinderen. Toch bestaat de kans dat gezinnen afhaken tijdens het traject of eens aangesloten bij een vereniging niet (voldoende) participeren. Door korte feedback momenten (sms, telefoontje) gaan we gezinnen blijven motiveren.

Personeelsmedewerker 13 uur: €11.000

Sportpret neemt de Sportpretconsulent in dienst. Buurtsport Antwerpen, vrijetijdsbemiddelaars hebben een adviserende, ondersteunende taak. Door samenwerking proberen we maximaal rendement te behalen.

Na goedkeuren van het project plannen we een ontmoeting met vrijetijdsbemiddelaars om informatie uitwisseling te realiseren. De Sportpretconsulent stelt het aanbod overzichtelijk samen. En zoekt alle terugbetalingsmogelijkheden op en stelt deze eenvoudig voor. We starten met het contacteren van gezinnen die reeds in onze database aanwezig zijn (een paar honderd kinderen) en woonachtig zijn in district Antwerpen (enkele tientallen). Er worden individuele trajecten opgesteld met gezinnen die interesse hebben. Tijdens onze Sportpretdagen komt de Sportpretconsulent langs om zich voor te stellen aan de ouders en het project toe te lichten. De Sportpretconsulent evalueert hoeveel kinderen effectief zijn ingeschreven in een vereniging.

Reacties