Projecten voor mensen in armoede: 139. 653 euro

Spel en workshops rond gezonde voeding

Sportpret ontwikkelt een bordspel rond gezonde plantaardige voeding om kinderen aan te zetten tot een gezondere levensstijl. Veel kinderen die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbare situatie eten vaak ook ongezonder.

Sportpret organiseert sport en spelactiviteiten voor kinderen die opgroeien in armoede. Hiervoor werken we samen met allerlei lokale armoedeorganisaties en sociale diensten. We merken zelf dat deze kinderen vaak ongezond eten. Onderzoek bevestigd dat. Via het uitwerken van een bordspel rond gezonde voeding willen we hen spelenderwijs laten leren over gezonde en plantaardige voeding. Zo kunnen we de kinderen informeren over gezonde voeding en hun bewustzijn hieromtrent bevorderen. Anderzijds willen we hen een ontspannende activiteit aanbieden waarbij ze samen met leeftijdsgenoten plezier kunnen beleven. Er wordt een spelbord ontworpen van 1m op 1m zodat het in een grotere groep ook gespeeld kan worden. Het spelbord bestaat uit een parcours waarop elk vak een bepaalde kleur heeft. Er zijn in totaal zes kleuren of thema’s terug te vinden in het spel. Bij elk vak waar ze in terecht komen wordt een vraag gesteld overeenkomstig met het thema/kleur. Bij het juist beantwoorden van de vraag krijgen ze een schijfje in de kleur van het thema. Men moet 8 schijfjes verzamelen en minstens van elke kleur 1 schijfje. Hiervoor heeft elke speler/groepje een scoreblad waar ze de verzamelde schijfjes op kunnen bijhouden. De zes categorieën: 1. Kennis maken met de grote variëteit van groenten, fruit 2. Vergroten van kennis over voedingsmiddelen 3. Leren samenstellen voeding en voedingswaarden 4. Leren over de productiewijze van voeding 5. Leren over seizoensgebonden voeding 6. Leren over samenhang gezonde voeding, gezonde levensstijl en sport In samenwerking met scholen en organisaties die werken met kinderen in armoede willen we 20 workshops (2u) organiseren. Tijdens deze workshops wordt dit gezondheidsspel gespeeld onder begeleiding van een projectmedewerker. Het gezondheidsspel kan gespeeld worden in één grote groep of met verschillende kleine groepjes. Het spelpakket zal ook te koop worden aangeboden. Organisaties in district Antwerpen kopen het spel met korting €20. Extern €50.

Er bestaan niet veel educatieve spelen rond gezonde voeding. Door dit spelpakket specifiek te ontwerpen voor kinderen van 6 tot 12 jaar bieden we hierop een antwoord. Kinderen in armoede eten veel ongezonder. Door op deze groep te focussen, door onze workshops te organiseren bij de armoedeorganisaties en scholen waarmee we samenwerken, kunnen we deze kinderen extra vaardigheden bijbrengen. Wanneer kinderen ook een gezondere levensstijl hebben komt dit iedereen ten goede. Voor de ontwikkeling van het kind is het beter, maar ook op vlak van gezondheid(zorg),.. Kortom, bewustwording creëren rond het onderwerp en aanzetten tot een gezondere levensstijl. Dit pedagogische aspect wordt bereikt door middel van verschillende soorten vraagstellingen dat geïntegreerd is in het bordspel rond gezonde voeding. Door verschillende soorten vraagstellingen te gebruiken, ontstaat er de mogelijkheid om de verschillende facetten van voeding te benaderen. We willen hen in de eerste plaats kennis laten maken met de grote variëteit van groenten en fruit. Hiernaast willen we hun kennis vergroten door vragen de stellen die peilen naar de kennis over voedingsmiddelen en de voedingswaarden van deze voedingsmiddelen. Ook het duurzame aspect van voedingsmiddelen wordt geïntegreerd: verschillende vragen gaan over de productie van fruit en groenten (hoe en waar) en de periode waarin bepaalde fruit en groenten op hun best zijn (seizoensgebonden). Ten slotte willen we zeker de link naar sport en beweging niet vergeten. Dit komt dan ook aan bod in het spel. Door samen te werken met organisaties die volop bezig zijn met gezonde voeding zorgen we ervoor dat het spelpakket inhoudelijk sterk staat. We gaan samenwerken met Vlaams Instituut Gezond Leven, Bond Beter Leefmilieu, EVA vzw. Sportpret heeft reeds ervaring bij het uitwerken van een spelpakket rond gezonde voeding. Hierbij hebben we een kaartspel gemaakt waarmee 15 verschillende spelletjes gespeeld kunnen worden.

Het spelpakket mag niet beleefd worden als een saaie gezondheidsles maar moet ook een leuk spelmoment zijn voor de kinderen. Het evenwicht zoeken tussen voldoende educatieve waarde en voldoende spelbeleving wordt een moeilijke evenwichtsoefening. Samenwerking met verschillende partners is niet altijd vanzelfsprekend. Door goede afspraken te maken bij de start van het project worden de verwachtingen en verplichtingen duidelijk opgelijst.

Personeelskost voor uitwerken spelpakket: €2500 Personeelskost voor begeleiden workshops: €1500 Grafisch ontwerp spelpakket: €900 (offerteprijs) Aankoop materiaal spelpakket: €2000 (offerte van goedkoopste leverancier) Verkoop spelpakketten: 20 pakketten aan €20 en 20 pakketten aan €50 levert €1400 op. Totaal €5500

Sportpret vzw werkt het volledige spelpakket uit en verzorgt ook de 20 workshops die worden georganiseerd bij de armoedeorganisaties en sociale diensten. Vlaams Instituut Gezond Leven, Bond Beter Leefmilieu en EVA vzw adviseren ons met de inhoudelijke uitwerking van het spelpakket.

November/december: uitwerken van spelpakket op inhoudelijk vlak. Januari: spelpakket ontwerpen en bestellen, starten met communicatie Februari/maart-juni: start van eerste workshops en verkoop van spelpakket. Juli/augustus: het spelpakket ook gebruiken op eigen activiteiten September/oktober: laatste workshops.

Reacties