Aantrekkelijkere pleinen: 98.638 euro

Ode aan de Vlaamse barok.

12 nutskasten in de universititeitsbuurt(Stadscampus)verfraaien met kunstwerken van Antwerpse schilders uit de 16° en 17°eeuw, met aandacht voor de Vlaamse barok

12 Nutskasten gedecoreerd op basis van de artistieke vernieuwing in de 17e eeuw. De grote werkplaatsen van Peter Paul Rubens en Jacob Jordaens, en de invloed van Anthony van Dyck, maakten Antwerpen het centrum van de Vlaamse kunst. De stad was een internationaal belangrijke uitgeverij centrum, en had een enorme productie van oude meester-prenten en boekillustraties. De barokstijl van de Antwerpse school werd de dominerende stijl in de Zuidelijke Nederlanden en staat bekend als de Vlaamse barok.

Lelijke, grijze, troosteloze kasten omvormen tot kunstige en informatieve mijlpalen.( Zie bloemen-wandeling/meer groen in straten) Bewoners en studenten,toeristen richting oude stad en begijnhof op een educatieve manier inlichten over de markante geschiedenis van de Vlaamse barok.

Geen

15.000€

District

Ontwikkelen van de thema's samen met Academie, voorleggen aan Stadscampus en bewoners,intro.

Reacties