Huiswerkbegeleiding: 103.899 euro

De TeacherOnline brigade van gekwalificeerde leerkrachten blust huiswerkbrandjes.

50 leerlingen van het basis- en het middelbaar onderwijs krijgen gratis online begeleiding door leerkrachten die permanent klaar staan om huiswerkvragen te beantwoorden. Met goede studieresultaten, zelfvertrouwen, betere relaties tussen leerling, ouders en school, wordt een blije leerling een succesvolle leerling. Aanwerving van een halftijdse mederwerker.

Het doel van de begeleiding is om her-oriëntatie te vermijden door middel van goede schoolresultaten. Ouders en kinderen raken in paniek, staan onder druk en voelen zich hulpeloos wanneer het fout gaat met de resultaten. De TeacherOnline begeleiding biedt hiervoor een snelle oplossing, doordat leerkrachten onmiddellijk en permanent beschikbaar zijn om het kind thuis gratis te helpen, elke dag (ook tijdens het weekend), zodat taken, toetsen en examens op tijd voorbereid zijn. De leerling komt in een positieve cirkel terecht, van voldoening door goede resultaten, naar groeiend zelfvertrouwen, goede relaties met de school en hun ouders, naar een ontspannen bereidheid om te leren. Een team van minstens honderd gekwalificeerde leerkrachten, staat online paraat om met de leerling via camera, audio en chat, ogenblikkelijk met elkaar te communiceren. Hierdoor zijn er geen planning of logistieke problemen en hoeft de leerling niet naar een huiswerkinstituut of vereniging te stappen, iets waarvan we weten dat niet iedereen die stap zet. TeacherOnline v.z.w. zorgt ervoor dat: - er een wekelijkse sessie is met een studiecoach die de leerling helpt met technieken om beter te studeren, zodat er stapsgewijs naar zelfstandigheid toe wordt gewerkt. - ouders en leerlingen de juiste huiswerkbegeleider vinden waarmee het klikt. - de leerkrachten dagelijks en ogenblikkelijk (ook tijdens het weekend) vakgerichte vragen kunnen beantwoorden, zodat de leerling niet vast komt te zitten bij het maken van huiswerk of het studeren voor een toets. - de leerkracht de vooruitgang van de leerling helder communiceert aan de ouders. - we de motivatie constant meten en het studieplan van de leerling aanpassen. Dit creëert een gevoel van toerekenbaarheid en zorgt voor goede resultaten, een beter en sterker zelfvertrouwen en een sterkere identiteit van de leerling. - de leerlingen hun studierichting kunnen verderzetten zonder her-oriëntatie.

Wat wij willen bereiken is dat iedere leerling samengebracht wordt met inspirerende leerkrachten, zodat de leerling het schooljaar succesvol kan afronden en vol motivatie het volgend schooljaar kan starten. We hebben een constante feedback-loop opgezet met de gebruikers zodat resultaten nauw worden opgevolgd en onze TeacherOnline methode succesvol is en blijft. We hebben ondertussen drie jaar ervaring in dit project en we werken sinds anderhalf jaar dagelijks samen met leerlingen en leerkrachten. Onze kinderen hebben sinds de laatste 3 jaar al zoveel interactie via smartphones. We denken dat het tijd wordt om de smartphones in te zetten voor huiswerkbegeleiding en ten voordele van het welzijn van onze kinderen. Op deze manier wordt elke smartphone een praktische leertool.

TeacherOnline v.z.w. wil via de Burgerbegroting vanaf januari 2020 huiswerkbegeleiding geven aan 50 studenten. Dit komt neer op de inzet van een team van 100 professionele leerkrachten, leercoaches en pedagogen in 49 500 minuten één-op-één sessies (dit zijn 825 uren of 138 werkdagen van 8 uur). De grootste valkuil is het eerlijk toekennen van de leerhulp. We moeten hiervoor samen met het district Antwerpen een eenvoudig maar eerlijk mechanisme bepalen. We denken hierbij aan de combinatie van studieresultaten met een wachtlijst. We staan open voor suggesties.

De kostprijs is 32 850 euro. Daarbij gaat: - 24 750 euro naar vrijwilligersvergoeding of deeleconomie vergoeding voor leerkrachten en studiecoaches. - 6 000 euro naar vrijwilligersvergoeding of deeleconomie vergoeding voor opvolgen van organisatie en administratie. - 1 200 euro naar IT processing. - 900 euro naar aankoop van materiaal.

Het project wordt uitgevoerd door het Team van TeacherOnline v.z.w. https://join.teacheronline.be/burgerbegroting-2019-lp1.html TeacherOnline v.z.w. zal vrijwillige leerkrachten en studiecoaches, waarmee we al een relatie hebben en waarvan we de kwaliteit door onze vorige ervaringen kunnen garanderen, inzetten. We hebben een team van 100 leerkrachten en studiecoaches. TeacherOnline v.z.w. zal de optie om in te schrijven als burger van het district antwerpen opnemen in het inschrijvingsproces. TeacherOnline v.z.w. zal de bestaande infrastructuur opschalen om de sessies vlot te kunnen laten doorgaan. TeacherOnline v.z.w. zal een rapportering opleveren van de gebeurde sessies en de gemaakte kosten. Het district Antwerpen zal met TeacherOnline v.z.w. afspraken maken over het toekennen van de leerhulp aan de burgers. Het is evident dat alleen bewoners van het district Antwerpen in aanmerking komen voor de deze huiswerkbegeleiding.

- November 2019: Kenbaar maken van het initiatief via sociale media, website, scholen, de stad antwerpen, CLB centra en revalidatiecentra. - 7 December 2019: Opening inschrijving voor studenten. - 6 Januari 2020: Start huiswerkbegeleiding groep 1. - 2 Maart 2010: Evaluatie van het opgebruikt budget. - 20 April 2020: Start huiswerkbegeleiding groep 2 (indien budget vrijgekomen door afvallers). - 1 September 2020: Start huiswerkbegeleiding groep 3.