Huiswerkbegeleiding: 103.899 euro

Huiswerkbabbel

Met huiswerkbabbel biedt VIVA-SVV Provincie Antwerpen vzw een plaats aan ouders met een kwetsbare achtergrond om vragen te stellen over alles wat met school en huiswerk te maken heeft. Kinderen kunnen ondertussen huiswerk maken, begeleid door ervaren vrijwilligers en een 2/5de educatief medewerker.

VIVA-SVV is een socio-culturele organisatie die vrouwen en gezinnen lokaal samenbrengt rond thema’s als gezondheid, gezin en gelijke kansen. Tijdens een kort en intensief traject werken we met gezinnen met kinderen van 6 tot 12 jaar rond school- en huiswerkondersteuning. We werken met gezinnen met een kwetsbare achtergrond en zetten in op gelijke kansen. Het traject zal telkens één trimester (15 weken) duren en gezinnen die willen deelnemen kunnen zich op voorhand inschrijven. We houden de groepjes bewust klein zodat we de kwaliteit van het project kunnen waarborgen. Nadien wordt een nieuw traject opgestart met nieuwe deelnemers. Er vinden in 2020 twee trajecten per locatie plaats, één van februari tot mei en één van september tot december. De 2 locaties zijn de Huizen van het Kind in Kiel en Luchtbal. Uiteindelijk doel is dat ouders uit kwetsbare gezinnen na afloop van hun traject een goed zicht hebben op het Vlaamse schoolgebeuren en dat ze hun kinderen zelfstandig kunnen ondersteunen bij hun huiswerk. Het project bestaat uit twee luiken: 1. Aan ouders uit kwetsbare gezinnen bieden we praatgroepen aan waar zij terecht kunnen met vragen over alles wat met school en huiswerk te maken heeft en wij hen tips en methodieken aanreiken om hun kinderen thuis te ondersteunen bij het maken van huiswerk. Wanneer gezinnen zich inschrijven voor een traject verwachten we dat ze zich ook engageren om deel te nemen aan deze praatgroep. 2. Aansluitend bieden we de kinderen van deze ouders een rustige plaats waar ze hun huiswerk kunnen maken, begeleid door vrijwilligers met kennis van de leerstof en methodieken van het lager onderwijs. Zo leren zij hoe ze meer zelfstandig aan hun huiswerk kunnen werken.

Op de locaties waar we dit project uitrollen, komen veel gezinnen met een kwetsbare achtergrond. Zij voelen zich vaak niet sterk genoeg om hun kind te begeleiden bij huiswerk of hebben geen goed zicht op hoe het er aan toe gaat in de school van hun kind. Tijdens de praatgroep gaan we aan de slag met heel concrete vragen rond bijvoorbeeld het oudercontact, pesten, huiswerk, de zorgjuf, de toetsenperiode, rapporten, … Ook rond huiswerkbondersteuning richten we enkele sessies in die we meteen toepassen door het effectief ondersteunen van hun kind tijdens de huiswerkklas. Bovendien is de praatgroep ook een goede taaloefenkans. Na afloop van het traject hebben de ouders uit deze gezinnen wel een goed zicht op het schoolgebeuren van hun kinderen en meer zelfvertrouwen om hun kinderen te ondersteunen bij huiswerk. Bijkomend krijgen de kinderen uit deze gezinnen tijdens de huiswerkklas begeleiding op maat van ervaren vrijwilligers. Na het traject kunnen ze zelfstandig aan de slag met hun huiswerk.

Een valkuil kan zijn om genoeg ervaren vrijwilligers te vinden die het hele traject blijven. Doel is om voldoende vrijwilligers te vinden voor we een traject starten zodat er bij ziekte of afwezigheid voldoende mensen aanwezig zijn om dit op te vangen. Een andere valkuil kan zijn dat het niveau Nederlands van de deelnemende ouders te laag is waardoor zij zich niet veilig voelen om deel te nemen aan het gesprek tijdens de praatgroepen. Daarom zetten we van in begin in op vertrouwen in de groep door samen te werken met ervaren vrijwilligers en brugfiguren uit de buurt. Door een veilige omgeving te creëren is de praatgroep bovendien een mooie taaloefenkans rond schoolonderwerpen. Dit kan ook voor de gesprekken op school een meerwaarde zijn.

€ 25 000 Werkingskost voor de twee locaties in district Antwerpen: € 2000 (publiciteit, materiaal, samenwerking V+, …) Uitbetaling vrijwilligers: € 3000 Personeelskost deeltijdse educatief medewerker 1 jaar (40%): €20 000

Huiswerkbabbel zal uitgewerkt en begeleid worden door VIVA-SVV Provincie Antwerpen vzw. Belangrijke partners zijn: - Huizen van het Kind: Locatie en toeleiding - Vormingplus: Schoolbabbel

Voorbereidingsfase: midden 2019 tot najaar 2019 (werving en opleiding vrijwilligers + testfase) Uitvoeringsfase: februari 2020 tot december 2020 (uitrol huiswerkbabbel op de 2 verschillende locaties)