Aanwerving en ondersteuning vrijwilligers: 71.675 euro

Vrijwilligersmentor, een belangrijke taak.

De 'vrijwilligersmentor' is in Vlaanderen niet altijd even gekend, maar binnen Europa een vaste waarde. Buurtwerking Elegast ontwikkelt en organiseert verschillende workshops waar individuele deelnemers en organisaties leren om mentor te zijn of om ze op te leiden. Deze mentoren zijn een extra troef in het werken met vrijwilligers. Een bijkomend halftijds personeelslid wordt aangeworven.

 

Elke vrijwilliger heeft nood aan aandacht en ondersteuning. De erkenning voor zijn/haar engagement in de maatschappij of de organisatie, maar ook aan de mogelijkheid om zijn ervaringen, zowel positief als minder positief te kunnen delen. Vaak hebben organisaties niet voldoende tijd of competenties om dit op een laagdrempelige manier te doen, of staan de hiërarchische lijnen in de weg om hier mee aan de slag te gaan. We willen verschillende workshops organiseren om enerzijds de organisaties de nodige tools te geven om hun vrijwilligers beter te ondersteunen, maar anderzijds ook om mentoren op te leiden die zich met deze belangrijke taak kunnen bezighouden. Mentoren kunnen zowel werknemers zijn van de eigen organisatie als van een partner organisatie of ook een andere vrijwilliger. Naast de workshops bouwen we ook een mentorennetwerk met minimaal 20 mentoren op zodat de expertise en het mentorschap gedeeld kan worden door verschillende organisatie. We doorbreken de muren van deze organisaties en gaan voor het grotere geheel. Daarnaast willen de medewerkers van de organisaties ook trainen in het geven van deze workshops zodat ze op lange termijn dit ook zelf kunnen doen en het mentorennetwerk verder kunnen uitbreiden.

Ontwikkeling van een mentorennetwerk waar verschillende organistaie van gebruik kunnen maken in het ondersteunen van hun vrijwilligers. Versterken van de vrijwilligersondersteuning van organisaties. Opleiding en training van nieuwe mentoren. Betere ondersteuning van en door vrijwilligers.

Het is niet voor elke organisatie even eenvoudig om over het muurtje heen te kijken en mentoren of vrijwilligers met elkaar te delen. Het is belangrijk om voldoende ruim te gaan in de workshops en opleidingen daar er ook veel verschillende vrijwilligers zijn. Een netwerk moet ook onderhouden worden, dit zal een blijvende investering zijn ook op lange termijn.

personeelskost: ontwikkelen van de workshops, promotie, geven van de workshops, uitbouw en onderhoud van mentorennetwerk, administratie,... 0,50%= 28 000€. Materiaal en andere kosten (workshops): 3000€ Totaal 31 000

Buurtwerking Elegast heeft al veel ervaring met vrijwilligers en de ondersteuning ervan. zij zullen de drijvende kracht zijn bij de volledige uitwerking van het project. Daarnaast zal een bijkomend personeelslid worden aangeworven voor het geven van de workshops, voorbereiding, promotie, ontwikkeling van het netwerk,...

1) aanwerving personeel 2) promotie van het project 3) samenstelling workshops + geven 4) opbouw van het mentorennetwerk 5) intervisies van de mentoren 6) onderhouden van het mentorennetwerk