Aanwerving en ondersteuning vrijwilligers: 71.675 euro

Scouts Amberes wordt groot... (klein project-stemmen x2)

Scouts Amberes is een nieuwe scoutsgroep op den Dam in Antwerpen-Noord, die begin 2018 van start ging. Het is een hyper-diverse jeugdbeweging, net zoals de wijk Antwerpen-Noord. De groep wil groeien en is daarvoor op zoek naar nieuwe leiders en leidsters. De groep wil deze aantrekken door een wervingscampagne voor leden en leiding. 

We starten een (oudere)leden-en leidingswervingscampagne. Enerzijds willen we extra leden aantrekken van 14 tot 17 jaar. Waarom die leeftijd? Omdat het maar 3 jaartjes zal duren, voor zij de leeftijd hebben om effectief in leiding te stappen. We willen deze nieuwe leden (samen met bestaande leiding) klaarstomen om in leiding te gaan. We voorzien coole groepsvormende en avontuurlijke activiteiten, die hen écht goesting doet krijgen om in leiding te stappen. Anderzijds willen we ook specifiek nieuwe leiding werven, jonge mensen tussen 18 en 24 jaar. Ook hen geven we de nodige vorming en begeleiding om sterke leiders en leidsters te worden. Om leiding bij ons te houden, doen we ook toffe, avontuurlijke activiteiten met de leiding. Zo zorgen we voor een goede sfeer om hen bij ons te houden. Bedoeling is om een wervingscampagne te doen, die jongeren tussen 14 en 24 jaar aanspreekt. Dus het moet echt qua imago en uitstraling passen in hun leefwereld en interesses. Omdat dit niet evident is, spreken we hiervoor een (semi-)professionele ontwerper aan. Qua wervingstechnieken denken we heel breed: dit kan gaan van affiches, flyers, communicatie via sociale media, toffe open activiteiten, coole truien of wat dan ook. We denken creatief en out-of-the-box. Alles moet kunnen. Van zodra we die extra nieuwe leiders en leidsters hebben, en ze sterk genoeg staan, kunnen we ook jongere leden gaan bij werven.

Door een wervingscampagne gericht op oudere leden en nieuwe leiding, werken we aan het voortbestaan van Scouts Amberes. Pas als er effectief leden doorstromen naar leiding, kunnen we van een duurzame scoutswerking op den Dam, en bij uitbreiding in Antwerpen-Noord, spreken.

Jongeren op latere leeftijd (vanaf 14 jaar) werven en engageren is écht moeilijk. We zullen dus creatief uit de hoek moeten komen.

- ontwerp-kosten: €700 - papieren promo-materiaal: €700 - een leidingstrui of andere leuke zichtbare gadgets: €500 - aantrekkelijke open activiteiten: €700 - vorming en opleiding van nieuwe leden en leiding: €600 - groepsbevorderende activiteiten: €700 - andere creatieve out-of-the-box-ideeën: €600 - catering tijdens activiteiten: €500 TOTAAL: €5000

De huidige leiding, samen met een ontwerper of iemand anders die ons kan helpen creatief te denken. We laten materiaal ook drukken bij een drukker. Of misschien vragen we ook vorming aan bij organisaties. En we vragen ook ondersteuning aan het (scouts)district, de gouw en Scouts en Gidsen Vlaanderen

1. we doen een brainstorm met de leiding en de huidige oudste leden 2. we gaan op zoek naar een ontwerper of een creatieve denker om ons hierbij te helpen. 3. we doen een brainstorm en denkproces met die ontwerper/creatieve denker. 4. de ontwerper/creatieve denker, werkt samen met ons iets uit 5. we maken een concreet, haalbaar en betaalbaar plan 6. we voeren dit plan stapsgewijs uit