Ondersteuning van het jeugdwerk: 131.019 euro

Ervaringen delen met Europese jongeren

Het project wil kansarme jongeren vormen en ondersteunen in het schrijven van Europese projecten en uitwisselingen met leeftijdsgenoten in het buitenland. Er worden minstens drie internationale uitwisselingsprojecten opgezet en aangevraagd. Voor het project wordt een halftijdse medewerker ingezet.

Al vele jaren bestaat de mogelijkheid om samen met jongeren projecten te schrijven om een uitwisseling te doen met leeftijdsgenoten van anderen landen. Spijtig genoeg vallen er heel wat jongeren uit de boot. Vaak is dit omdat ze niet op de hoogte zijn van die mogelijkheid, of ze te weinig ondersteuning krijgen of nog niet 'sterk' genoeg zijn. Jongeren uit de kansarmoede krijgen zelden deze kans. Met dit project willen we deze jongeren samenbrengen, ondersteunen en samen verschillende projecten schrijven. Projecten waar ze hun ervaringen kunnen delen met leeftijdsgenoten uit andere landen, maar ook heel wat kunnen leren van hoe de wereld er buiten Antwerpen uitziet. Ze krijgen via deze projecten de mogelijkheid om ter plaatse te gaan zien hoe het in andere landen aan toe gaat. Voor velen zal dit trouwens ook hun eerste buitenlandse ervaring zijn. De jongeren werken samen aan een project dat hun eigen leven overstijgt. Daarnaast wordt via dit project ook de eerste stap gezet naar het voorbereiden van deze jongeren om op langere termijn hun eerste stappen te zetten in het Europees vrijwilligerswerk. Door de uitwisselingen en de contacten met onze partners in het buitenland leren ze de meerwaarde kennen van het vrijwilligerswerk. De meerwaarde voor de maatschappij maar meer nog de meerwaarde voor hun eigen ontwikkeling. Een 0,6 VTE zal op zoek gaan naar de jongeren, zal hen moeten motiveren en begeleiden in het gehele proces. Dit gaat dan ook over contacten leggen met Jint (nationaal agentschap ) om voldoende helder te krijgen waaraan dergelijke projecten moeten voldoen, wat kan en wat niet,... dit zal een voortdurend bevragen en afchecken worden gedurende het hele traject. Daarnaast zal hij ook op zoek moeten gaan naar de juiste partners op Europees vlak, zal hij contacten moeten onderhouden met de ouders,... . Dit alles voor het effectieve traject start waarbij hij samen met de jongeren op regelmatige basis moeten samen zitten om interesses te meten, uitleg te geven, aan groepsbuilding te doen, en het project te schrijven. we mikken op minimaal 3 groepen met telkens tussen de 4 en de 8 jongeren. Voor elke groep willen we minimaal 1 uitwisseling organiseren.

Jongeren in kansarmoede krijgen de mogelijkheid om ervaringen op te doen in het ontwikkelen van een project, na te denken over wat zij belangrijk vinden in hun leven en in de maatschappij en deze ideeën te delen op een internationaal niveau. Via dit project maken jongeren deel uit van een groter geheel, ze kunnen los komen van de dagdagelijks problemen en een nieuw doel in hun leven vinden. Jongeren ontwikkelen sociale vaardigheden en versterken hun communicatieve, administratieve competenties. Daarnaast krijgen ze een beter zicht op de Europese realiteit.

Binnen dit project is het heel belangrijk om het proces samen met de jongeren stap voor stap te doorlopen. Een intensieve zoektocht naar jongeren, die een engagement willen opnemen zal niet evident zijn. Daarnaast is het van cruciaal belang dat de begeleider voldoende kennis heeft van werken met kwetsbare jongeren. Het proces zal met vallen en opstaan gebeuren, jongeren zullen afhaken en er zal veel energie gaan in hen terug aan boort te halen. Dit is dan ook de reden dat de personeelskosten hoog liggen, De uitwisselingsprojecten moeten daarna nog worden goedgekeurd door het nationaal agentschap. Dit zal afhankelijk zijn van de budgetten die de Europese gemeenschap naar voor schuift.

Totaal: 28.500 euro. Personeelskosten: selectie van de jongeren, procesbegeleiding, administratie,...: 0,60% = 26.000. Andere werkingskosten: verbinden activiteiten, vervoerskosten: 2.500. Daarnaast zullen wij als organisatie de coördinatiekosten op ons nemen.

Elegast vzw, afdeling den dam zal de coördinatie van het project op zich nemen. Wij hebben de afgelopen heel wat expertise opgebouwd in het werken op Europees niveau. Wij hebben ondertussen verschillende Europese partners die de uitvoering van de geschreven uitwisselingsprojecten door jongeren in de praktijk kunnen brengen. Daarnaast zal het volledige proces begeleidt worden door een professionele medewerker.

1) aanwerving personeel 2) promotie om bekendheid te geven aan het project. 3) selectie van de kwetsbare jongeren 4) verschillende workshops en verbindende activiteiten zodat de jongeren elkaar leren kennen, zichzelf leren kennen, hun interesse naar boven komen. 5) verschillende workshops en activiteiten om de dromen naar boven te laten komen 6) omzetten van de dromen naar thema's voor de uitwisselingsprojecten 7) opmaken van de uitwisselingsprojecten via schrijfsessies, maar ook andere workshops om iedereen mee te hebben. 8) contacten met buitenlandse partners 9) voorstellingsmoment 10) aanvragen van de uitwisselingsprojecten 11) uitvoering van de projecten 12) opvolging en plannen voor de toekomst 13) kennismaking met Europees vrijwilligerswerk