Ondersteuning van het jeugdwerk: 131.019 euro

Al spelend leren over conflicten, geld en werken

Via verschillende workshops en activiteiten worden minstens 15 jeugdwerkingen en scholen ondersteund om met hun jongeren te werken aan conflicthantering, omgaan met geld en het ontwikkelen van competenties in functie van tewerkstelling. Hiervoor wordt een halftijdse medewerker ingezet.

Doorheen de jaren ontwikkelen we verschillende methodieken en workshops om met jongeren aan de slag te gaan rond de thema's: omgaan met geld, conflicthantering, actief luisteren en tewerkstelling. We willen deze workshop en het bijkomende materiaal aan min. 15 verschillende organisaties aanbieden, zodat ze dit op lange termijn kunnen gebruiken binnen hun werking. We vertrekken steeds vanuit het ervaringsgericht leren. Jongeren laten kennismaken met hun eigen ideeën en gevoelens en vandaar uit vertrekken om dit te delen met anderen.

voor de jongeren: jongeren komen op een speelse manier in contact met hun eigen gevoelens, gewoontes en leren rekening te houden met die van anderen. Ze ontwikkelen inzichten in hun eigen gedrag en achterliggende oorzaken zodat ze dit gericht kunnen inzetten in de toekomst. Voor de organisaties: de medewerkers worden getraind in het gebruik van deze methodieken zodat ze op termijn zelf workshops kunnen geven. Daarnaast krijgen zij eveneens het materiaal ter beschikking zodat ze hier op lange termijn gebruik kunnen maken ook wanneer het project niet meer loopt.

Als grootste uitdaging zien we vooral dat de vraag groter zal zijn dan het aanbod dat we kunnen bieden. Daarnaast zijn we er ons ook bewust van dat we personeelswissels binnen de andere organisaties niet in de hand hebben en het dus kan zijn dat op middellange termijn de medewerkers opnieuw moeten worden getraind. We zullen ook de competentie van de medewerkers van de organisaties moeten peilen. Niet elke medewerkers is even sterk in het geven van workshops.

Totaal: 34 000: 28.000 (personeelskost: workshops, administratie, trainingen,promotie, aanpassingen aan de doelgroep...: 0,60%); 6.000 (materiaalkosten: spel en workshopmateriaal voor 15 organisaties) Verschillende workshops worden met 2 personen gegeven. Elegast zal instaan voor de kosten van de bijkomende medewerker.

Elegast vzw stelt het bestaande materiaal ter beschikking en zorgt voor bijkomende ondersteuning, Zorgt voor de opleiding voor het aangeworven personeel. Het personeelslid zal instaan voor het administratieve gedeelte de productie van het bijkomende materiaal, het organiseren en geven van workshops, indien van toepassing het aanpassen van materiaal aan de doelgroep. Een personeelslid van Elegast zal tijdens de workshops bijspringen.

Aanwerven personeel - Verkennen van het materiaal - Promotie van het project - Selectie van de organisaties jeugdwerk, scholen,... - Inplannen van de workshops met jongeren - Inplannen van de trainingsworkshops voor het personeel van de verschillende organisaties - Productie van materiaal voor de organisaties - Opleiding van de medewerkers zodat ze zelfstandig verder kunnen.