Fietsvriendelijke straten: 114.720 euro

Isabellalei veilig voor fietsers (en andere weggebruikers)

In samenspraak met handelszaken, scholen, bewoners en het district worden oplossingen gezocht en uitgevoerd om de Isabellalei veilig en fietsvriendelijk(er) in te richten.

Verschillende factoren maken dat de Isabellalei niet veilig is voor fietsers en bij uitbreiding voor andere weggebruikers. Dit heeft o.a. te maken met de inrichting van de straat, afspraken over laden en lossen en met het ontbreken van toezicht aan scholen. De meest problematische zone ligt tussen de Lange Leemstraat en de Belgiëlei. Daar is er geen fietspad of suggestiestrook en blokkeren vrachtwagens vaak de straat om te laden of te lossen, en dit op de drukste momenten. Er is aan de Belgiëlei geen oversteekplaats wat voor zeer gevaarlijke situaties zorgt. Fietsers fietsen zowel op de Belgiëlei als op de Isabellalei in twee richtingen. Op het moment dat het groen wordt slaan ze af in verschillende richtingen. Wie wil oversteken moet 'kruisen' want aan de ene kant werd het fietspad links aangelegd, aan de andere kant is geen fietspad en heerst onduidelijkheid. Het stuk tussen de Lamornièrestraat en de Belgiëlei werd enkele jaren netjes heraangelegd. Toch lopen er ook daar enkele zaken mis. Zo moet er op het tweerichtingsfietspad bijvoorbeeld soms uitgeweken worden ter hoogte van de Joodse school o.w.v. fietsende kinderen (soms ouders) omdat er tijdens drukke momenten weinig ruimte is. De Isabellalei is een belangrijke doorgangsweg voor zowel fietsen als auto's. Er zijn verschillende scholen in de omgeving, en de verkeersdrukte piekt tussen 8u en 9u en tussen 15u en 17u. We willen graag zoveel mogelijk betrokken partijen samenbrengen om goede afspraken te maken zodat de straat veilig gebruikt kan worden. Afhankelijk van de uitkomst van het overleg kan het district maatregelen nemen om de straat fietsvriendelijker in te richten.

Meer verkeersveiligheid in een straat die druk gefrequenteerd wordt door zwakke weggebruikers.

Mogelijk zijn sommige partijen niet bereid om deel te nemen aan de gesprekken. Oplossingen mogen geen tijdelijke 'lapmiddeltjes' zijn maar moeten structureel de veiligheid verhogen. Bepaalde ingrepen zijn geen districtsbevoegdheid? (wegdek Belgiëlei, ontbreken oversteekplaats,..)

39.000 euro : procesbegeleiding en werksessies: 4.000 euro mogelijke wijzigingen aan de straatinrichting (fietssuggestiestrook, laad- en loszone, veilige oversteekplaats..): 35.000

vzw Groot licht stelt een procesbegeleider aan voor de dialoogmomenten. District Antwerpen richt de straat veiliger in

voorstudie verkeerssituatie door verkeersexpert buurtbetrokkenen en district uitnodigen voor de werkgroep (handelszaken, buurtcomités, scholen..) werkgroep sessie 1: schetsen van de probleemsituatie, kennismaken met de betrokken partijen werkgroep sessie 2: doelstellingen bepalen en oplossingen voorstellen uitvoering van de voorgestelde oplossingen werkgroep sessie 3: evaluatie en bijsturing