Klimaatprojecten: 229.467 euro

Antwerpse klimaatbrainstorm (klein project-stemmen x2)

Klimplant wil in 2020 een inspiratiedag/brainstormsessie organiseren waar zowel individuen als verenigingen inspraak krijgen in en richting kunnen geven aan de klimaatdoelen van het klimaatplatform. Samen met alle betrokkenen willen ze op zoek gaan naar korte- en langetermijndoelstellingen en bekijken hoe ze deze kunnen bereiken.

Alle geïnteresseerde personen en verenigingen zijn welkom op deze open dag. Na de ontvangst met een drankje waarop de deelnemers kunnen bekijken wat er reeds leeft in de stad (verenigingen krijgen de kans om zich voor te stellen) presenteert klimplant de jaarresultaten en bekijkt het hoe de gerealiseerde projecten nog succesvoller kunnen worden. Enkele inspirerende sprekers nemen het woord en stellen zichzelf en hun projecten voor. Daarna kan iedereen aan de slag aan de brainstormtafels waar participatief wordt samengewerkt in kleine werkgroepen. Samen met alle betrokkenen willen we op zoek gaan naar korte- en langetermijndoelen, verse ideeën en nieuwe betrokkenheden.

-Mensen en ideeën samenbrengen in een participatief event in een sfeervolle omkadering. -Mensen inspireren met externe sprekers -burgers informeren. -de resultaten van de vereniging presenteren. -nieuwe doelstellingen formuleren. -nieuwe leden werven.

-duidelijke planning van deze dag is nodig om van vaag naar concreet te gaan.

totaal: 4000 euro -communicatie en reclame: 2000 euro -huur en inrichting van de zaal: 2000 euro

VZW klimplant, klimaatplatform Antwerpen organiseert de dag in samenwerking met participatieve burgerbewegingen en/of specialisten zoals Antwerpen aan het woord.