Klimaatprojecten: 229.467 euro

Buurtfestival ‘Kerkstraat Plage’ wordt klimaatneutraal

Jaarlijks organiseert Wijkcomité Willibrordus vzw het buurtfestival ‘Kerkstraat Plage’ op het Willibrordusplein in 2060. Wijkcomité Willibrordus wil vanaf de editie 2020 de nodige inspanningen leveren om via een reeks van maatregelen de impact van het festival op het klimaat te beperken.

Het jaarlijkse buurfestival ‘Kerkstraat Plage’ heeft een zekere impact op het klimaat. Er wordt leidingwater gebruikt, energie verbruikt, gewerkt met wegwerpbekers, …. Wijkcomité Willibrordus wil evolueren naar een klimaatneutraal festival. Door het (getrapt) invoeren van een aantal maatregelen kan de impact van het festival op het klimaat aanzienlijk verminderd worden. De te nemen maatregelen willen we samen met (deskundige) buurtbewoners verder uitwerken. Zelf bedachten we al de eerste maatregelen: - Gebruik van regenwater voor het spoelen van de toiletten in de toiletwagen: de toiletwagen kan aangesloten worden op de regenwaterput van de Sint-Willibrorduskerk - Vervangen van Tl-lampen door LEDampen: defecte of beschadigde Tl-armaturen kunnen vervangen worden door een LED-versie. - Gebruik van herbruikbare bekers gedurende de volledige duurtijd van het festival ipv wegwerpbekers.

De ecologische voetafdruk van ‘Kerkstraat Plage’ wordt beperkt. Door bezoekers van het festival aan de hand van infoborden te wijzen op de genomen maatregelen en de impact daarvan worden ze gesensibiliseerd.

Het gebruik van herbruikbare bekers vergt bijkomende druk op de vrijwilligers van ‘Kerkstraat Plage’. Herbruikbare bekers moeten tussendoor afgewassen worden. Er is dus nood aan extra vrijwilligersuren.

- Promotie en informatieborden: € 500,00 - Aankopen van materialen (5000 x herbruikbare bekers en bijhorende boxen, logo burgerbegroting): € 5.000,00 Totaal: € 5.500,00

Wijkcomité Willibrordus vzw, deels in samenwerking met kerkfabriek Sint-Willibrordus.

- startvergadering met geïnteresseerde en deskundige buurtbewoners (januari 2020) - opmaak actieplan (februari 2020) - realiseren acties (maart 2020 – juli 2020) - evaluatie (september 2020).