Klimaatprojecten: 229.467 euro

Eerste Triënale Klimaatrobuust Sint-Andries

Opzet is om een klimaatbeurs ‘klimaat voor doeners’ op te zetten in Antwerpen. Met de projecten en opgebouwde expertise van 2017-2018-2019 wordt in 2020 een boost gegeven aan de klimaatinitiatieven in het district. Twee accenten: klimaat in mensentaal en vooral sociaal.

Toen we met een 60-tal bewoners deelnamen aan de workshops klimaatrobuust Sint-Andries in het voorjaar van 2017, toen begon er een bijzondere samenwerking in de wijk. In 2018 bereikten we 150 actieve bewoners en in 2019 is de dynamiek grandioos. We willen al onze projecten (samentuinen, vergroening, tuinstraat, boerenmarkt, hittestress meten, verblauwing, verbinding, speelweefselplan, enz.) en de evolutie ervan aan de buitenwereld meedelen en onze ervaringen terzake vertellen.

Multiplicatoreffect van klimaatadaptatie

Beetje te hoog gegrepen?

15.000 euro

Veerkrachtig Sint-Andries vzw. Voorstel is om met een stevige ondersteuning van het district dit evenement te organiseren.