Klimaatprojecten: 229.467 euro

Meer vogels, bijen, vlinders, kleur, fleur en eetbaar groen dankzij Samentuin Damhof

Samentuin Damhof wil een katalysator zijn voor meer natuur in de buurt. De vrijwilligers doen dat door enerzijds in de samentuin planten en bloemen te zetten die vogels, bijen en vlinders aantrekken en door eetbaar groen aan te planten. Anderzijds willen ze zowel kinderen als volwassenen uit de buurt motiveren om de natuur in de buurt een handje te helpen.

We planten meer bloemen, vaste planten en boompjes die vlinders, bijen en vogels aantrekken en we planten ook meer eetbaar groen. In de eerste plaats in Samentuin Damhof. Maar we willen ook een katalysator zijn voor meer natuur in de buurt. Daarom organiseren we ook een natuureducatief aanbod voor zowel kinderen als volwassenen uit de buurt. Ze kunnen komen leren over bijen, vlinders en vogels, hoe we die diertjes aantrekken, welke planten we daarvoor best planten, waar en hoe ze hun nestjes bouwen. Op het einde van workshops kunnen mensen of kinderen ook plantjes of zaaigoed mee naar huis of school nemen, zodat ze op die manier het groen weer extra verspreiden. Met scholen in de buurt zaaien en planten we in den Damhof, maken we bloembakken voor op de vensterbank thuis of planten we in de schooltuin, maken we bijenhotels, gaan we op zoek naar kriebeldiertjes, of maken we nestkastjes.

We breiden het groen in Samentuin Damhof én in de buurt uit. En we trekken bijen, vlinders en vogels aan.

Er gaat in de Samentuin wel eens iets kapot, door onzorgvuldige buurtbewoners. Of als ze iets mee naar huis nemen, zijn we niet altijd zeker of ze er goed voor gaan zorgen. We bouwen daarom systemen in om daarop toe te zien.

5.500 euro: zaai- en plantgoed voor Samentuin Damhof en de buurt: €1500 - tuinmateriaal om te planten en te tuinieren: €2000 - workshops: €2000

vrijwilligers van Samentuin Damhof externe workshopbegeleiders samen met de scholen en buurtbewoners

nog op te maken