Interculturele projecten: 65.450 euro

Cultuursensitieve Residentie Arthur

Bewoners van andere origine uit de Brederodewijk maken kennis met WZC Arthur. Zo wil het woonzorgcentrum de drempel verlagen naar het concept "kortverblijven", en later eventueel naar definitieve opname. Hiervoor wordt voor een half jaar een halftijdse medewerker aangesteld.

Wie zijn de mensen in onze diverse buurt? Waarom zien we geen weerspiegeling in ons cliënteel van het woonzorgcentrum? Wat zijn hun zorgbehoeften en welke zijn de drempels? Om dit in kaart te brengen en de toegankelijkheid voor de mensen van vreemde origine te verhogen, willen we hen ontmoeten en leren kennen. En willen we samen nadenken hoe we de drempels kunnen verlagen zodat ons huis een huis kan zijn waar eenieder zich welkom en thuis kan voelen…. We willen bewoners van andere origine uit de Brederodewijk laten kennismaken met ons woonzorgcentrum en vooral het nog onbekend concept van ‘kortverblijven’. In het kader van ons project cultuursensitieve zorg onder leiding van het kenniscentrum, willen we contactpersonen van de verschillende verenigingen in de Brederodewijk ontmoeten en persoonlijke uitleg geven over onze werking en de voordelen benadrukken. In eerste instantie focussen we op kortverblijf. Tevens willen we bij hen polsen hoe ze staan tegenover een opname en wat ze noodzakelijk aanwezig achten in het zorgaanbod om zich ook thuis te kunnen voelen. Om dit te kunnen bewerkstelligen is een extra budget zeker geen overbodige luxe.

De interculturele samenleving laten weten dat Residentie Arthur open staat voor alle culturen en genders. Iedereen is hier welkom!

Drempel is te hoog voor andere origine om naar een WZC te komen. het taboe rond definitieve opname.

Totaal: 25.500 Halftijdse medewerker voor een half jaar: 10 500 € Werkingskosten: 10 000€ - Uitwerken communicatiematerialen - Vertaalkosten brochures, informatiebundels, … - Kosten ontmoetingsmomenten - Opleidingen medewerkers op vlak van ‘omgaan met diversiteit’ en visieontwikkeling - Brainstormsessies met ambassadeurs en sleutelfiguren van andere origine rond ethische kwesties.

Residentie Arthur: Solvynsstraat 80, 2018 Antwerpen

-Samenwerking opgestart met Atlas -Contactpersonen van de verschillende verenigingen uit de Brederodewijk informeren - Persoonlijk ontmoeten waarbij we informatie geven over de werking en de voordelen - Aanbieden van rondleidingen in het wzc