Interculturele projecten: 65.450 euro

Verre Verhalen, Naaste Buren met Bijzondere verhalenvertellers

Elcker-Ik vzw wil de verschillende gemeenschappen in de buurt bij elkaar brengen en via ontmoetingsmomenten de kans geven elkaar beter te leren kennen. Hierbij denken zij aan een aanbod rond tradities en gebruiken van buurtbewoners. Hiervoor wordt betaalde begeleiding ingezet.

In 2018 & 2019 hebben wij de Joodse, Syrische, Somalische en Indische gemeenschappen uitgenodigd om in verschillende sessies hun culturele tradities aan bod te laten brengen. Er werd verteld over geschiedenis, godsdienst, tradities en gewoontes verteld. Traditioneel eten geserveerd en muziek gespeeld. Omdat Elcker-Ik Centrum zich middenin de Joodse buurt vindt en omdat er zo veel interesse is vanuit de buurtbewoners om meer over het jodendom te leren kennen willen wij met de 2de editie van Verre verhalen naaste buren het verhaal van de Joodse buren verder en dieper laten vertellen. Tegelijk willen wij in de 3de editie van Verre verhalen naaste buren de individuele verhalen vertellers nog meer stimuleren en ondersteunen om hun verhaal aan het publiek via Poëzie, Proza, Roman of Slam Poetry te laten brengen. In 7 sessies laten wij verhalen vertellers van verschillende achtergronden en leeftijden hun bijzondere verhaal in Elcker-IK aan het publiek vertellen. Dit wordt live door Radio Centraal uitgezonden en op video opgenomen en op verschillende media gepubliceerd. De beste vertellers worden opnieuw, voor de 8ste sessie uitgenodigd om meer verhalen te vertellen.

Wij willen via ongedwongen, prettige ontmoetingen het gevoel van samenhorigheid verhogen en de polarisering en vervreemding tegengaan. Wij willen buurtbewoners de kans geven om hun cultuur, traditie en gebruiken met anderen te delen. Wij willen het gevoel uitstralen dat iedereen erbij hoort en gewaardeerd is en dat iedereen een belangrijke bijdrage kan leveren aan de opbouw van onze diverse gemeenschap in een steeds veranderde maatschappij in een globale wereld. We menen dat als wij naar elkaars verhalen durven te luisteren we sneller dichter bij elkaar durven te komen. We weten dat collectieve en individuele verhalen een opening creëren naar betere begrip, gemakkelijkere verstandhouding en vlottere omgang.

Wij moeten rekening houden met specifieke voorschriften en /of gewoontes van verschillende geloofsovertuigingen en afkomst. Bv: koshjer, halal etc. Maar dit is wel met het nodige gezamenlijke overleg te overbruggen. Tegelijk willen wij er steeds op waken dat het publiek en de verhalen vertellers diverser wordt.

Totaal: 15.300,00 € Loonkost auditie (door 1 prof + vrijwilligers) van 100 tal kandidaten 650,00 € Loonkost organisatie van 8 bijeenkomsten 6.000,00 € Loonkost Layout, Film & Montage 1.000,00 € interculturele avondeten, drinken, materiaal 3.000,00 € Loonkost coördinatie 2.650,00 € Werkingskosten (verwarming, elektra, kopies, tel, versnapering, performers 2.000,00 €

De vrijwilligers en het team van Elcker-Ik vzw, Expohuis vzw, Creatief schrijven vzw, Syrische, Somalische, Senegalese gemeenschappen, Radio centraal Somalische gemeenschap

1. Wij zullen 8 uitstapjes naar Moskeeën, Synagogen en Indische tempels organiseren. 2. 8 Open Mics van ijzonder verhalen vertellers organiseren: Via Creatief schrijven en de verschillende boven genoemde gemeenschappen zoeken wij naar schrijvers die hun bijzondere verhaal aan een grote publiek willen vertellen. 3. We selecteren een 5 tal vertellers per sessie. 4. De optredens gaan door in het Elcker-Ik grote zaal. De hele sessie wordt live door radio centraal uitgezonden zal ook op digitale camera opgenomen worden en verspreid op sociale media.