Interculturele projecten: 65.450 euro

Wereldverhalen

Wereldverhalen is een intercultureel en intergenerationeel project. Het project verzamelt, vertelt en publiceert basisverhalen uit Europese, Afrikaanse, Aziatische en Latijns-Amerikaanse landen en culturen. Antwerpse verenigingen wisselen verhalen uit, vertellen die in vertelmomenten voor alle leeftijden en publiceren die in een meertalig verhalenboek.

- In 10 VERHALENSALONS wisselen verenigingen uit verschillende landen en culturen van herkomst hun basisverhalen uit met elkaar. Verhalen zijn universeel, laagdrempelig, verbindend en maken deel uit van ons collectieve geheugen. Verhalen zijn werelderfgoed, of om het met de woorden van de Iraaks-Nederlandse schrijver (en verhalenleverancier van De Verhalenwerf) Rodaan Al Galidi te zeggen: "Verhalen zijn de beste reizigers en de succesvolste migranten die ooit op onze prachtige planeet hebben bestaan". Elk Verhalensalon: - is een ontmoeting en uitwisseling tussen twee verenigingen uit het District Antwerpen, in een informele sfeer zoals je thuis in je salon gasten ontvangt bij een koffie of een thee en een koekje of een cakeje. - wordt begeleid door twee vertellers van De Verhalenwerf, een duo van een oude en een nieuwe Belg. - gaat door in een van de culturele ontmoetingscentra coStA, Het Stadsmagazijn of Het Oude Badhuis. In de tweede helft van 2020 brengen we de verhalen die uit de Verhalensalons komen: - op 4 Wereldsprookjesdagen voor kinderen. In vier vertelhoeken brengt een verteller sprookjes uit zijn of haar cultuur van herkomst. - op 2 vertelavonden met wereldverhalen voor alle leeftijden. - de verhalen worden gebracht door vertellers van De Verhalenwerf, samen met deelnemers van de Verhalensalons die dat graag willen doen. Het project wordt ruim bekendgemaakt doordat elke deelnemende vereniging een intercultureel uitstalraam voorziet, waarin maandelijks een andere verhalenposter wordt gehangen die het project, de verhalen en de vertelmomenten promoot naar een zo ruim mogelijk publiek. De Verhalenwerf interculturele vzw bouwt met zijn projecten sinds Wereldverteldag 2014 aan een netwerk van contacten en partnerschappen onder de naam "Antwerpen Divers". Met VERHALENSALONS willen we dit netwerk verder uitbreiden, met de hulp van iedereen die er al deel van uitmaakt, o.a. de 23 Antwerpse organisaties met wie wij al samengewerkt hebben.

Met verhalen als bouwstenen bouwt De Verhalenwerf interculturele vzw bruggen tussen mensen, gemeenschappen en culturen. - Verhalen zijn verbindend, laagdrempelig en universeel. Verhalen zijn werelderfgoed, uitstekend geschikt om te delen met en tussen Antwerpenaren uit zoveel mogelijk van de 179 gemeenschappen die in onze wereldhavenstad een warme thuishaven gevonden hebben. - Zelf verhalen vertellen is een extra troef voor anderstalige nieuwe Antwerpenaren om (beter) Nederlands te leren. - Het verder uitbouwen en versterken van ons netwerk "Antwerpen Divers".

In Antwerpen zegt men (te) vaak dat de verenigingen uit de 179 gemeenschappen van onze stad vooral voor hun eigen publiek werken. De Verhalenwerf is als kleine vrijwilligersorganisatie na 5 jaar werking meer en meer gekend als bruggenbouwer. Het blijft een belangrijke uitdaging om de bruggenbouwers binnen de 179 Antwerpse gemeenschappen te bereiken, en via hen hun achterban.

8.930,- € : - Bekendmaking en promotie: 750,- € - Organisatie Verhalensalons, Wereldsprookjesdagen en Wereldverhalen vertelmomenten: 2.500,- € - Interculturele uitstalramen: 1.680,- € - Kleine representatieve vergoedingen voor de coaches en vrijwilligersvergoeding voor de vertellers: 3.000,- € - Verhalenbundel: 1.000,- €

- De Verhalenwerf interculturele vzw, bruggenbouwer tussen steeds meer Antwerpse burgers, verenigingen en gemeenschappen. - Wij werken samen met de culturele ontmoetingscentra uit het District, en voor de bekendmaking en het werven van de deelnemende verenigingen met o.a. Stadsmakers, het Buurtsecretariaat Antwerpen-Centrum en onze federatie FMDO. - Antwerpse verenigingen die reeds aangaven geïnteresseerd zijn om mee te werken zijn o.a. Immigrartist, Samen Vooruit, SaMEN, Filet Divers, Betonne Jeugd, Studio Garcia Lorca, Comité Sint-Andrieskwartier Herleeft, Gambelant, Garbin, SuDiSoBe, ...

- November 2019 - januari 2020: - bekendmaking en promotie. - infomomenten voor de kandidaat deelnemende verenigingen. - inschrijvingen. - Februari - juni 2020: - 10 Verhalensalons. - werkvergadering met alle deelnemende verenigingen en vertellers. - coaching van de vertellers. - Juli-oktober 2020: - 4 Wereldsprookjesdagen voor kinderen. - 2 Wereldverhalen vertelavonden voor alle leeftijden. - November 2020: - publicatie verhalenbundels "Wereldsprookjes" en "Wereldverhalen".