Meer bomen: 79.574 euro

Tien bomen + boomspiegels

Bewoners kiezen waar er tien bomen met inheemse boomspiegels bijkomen.

Bewoners kunnen via een online platform hun favoriete locaties kiezen om nieuwe bomen met boomspiegels aan te laten planten. District Antwerpen voert de top 10 locaties uit (die met de meeste stemmen). Het gaat om locaties die nu nog verhard zijn.

Door uit te nodigen online te stemmen wordt een buzz gecreëerd voor het vinden van de beste locaties voor extra bomen. De boomspiegels worden aangeplant met inheems groen, goed voor het groene uitzicht van de straat, de bijen en andere biodiversiteit.

Niet overal kunnen bomen geplant worden, bijvoorbeeld in het geval van ondertunneling (vb. Operaplein). Mogelijk moet eerst met District Antwerpen een shortlist van locaties afgesproken worden en kunnen bewoners niet helemaal vrij kiezen.

Boomvakken maken+ uitvoering aanplant :(10 x 5.000) €50.000 Platform en organisatie: €4000 Totaal: €54.000

Groot Licht vzw in samenwerking met District Antwerpen

Afspraken maken met District Antwerpen Bomen en plantsamenstelling kiezen Online platform en communicatie voorbereiden Stemming lanceren Stemming afronden Bomen en boomspiegels aanplanten