Meer bomen: 79.574 euro

Tiny Forest

Een tiny forest is een dichtbegroeid inheems minibos ter grootte van een tennisbaan dat onder andere in Nederland veel succes heeft. Het heeft een meerwaarde voor biodiversiteit, luchtkwaliteit en klimaat en kan dienen voor natuureducatie. Een bewoonster wil in Antwerpen op zoek gaan naar een geschikte locatie voor de eerste tiny forest in onze contreien.

Tiny forests kunnen op een kleine oppervlakte (1 tennisveld) enorm veel bijdragen aan de verhoging van de biodiversiteit: niet alleen door het aanplanten van inheemse planten en bomen, maar ook doordat het veel vogels, insecten en andere nuttige dieren trekt. Daarnaast is het ook klimaatvriendelijk: enerzijds kan deze plek zorgen voor optimale regenwaterinfiltratie zodat regenwater bij stortbuien niet rechtstreeks naar de riolering moet en de kans op overstromingen verkleint; anderzijds vermindert het ook het 'stedelijk hitte-eiland-effect'. Dit effect is wat we tijdens een hittegolf in de stad ervaren waarbij de stad 's nachts amper kan afkoelen. Dit wordt veroorzaakt door de overvloed aan steen en beton en tekort aan groen. Steen houdt lang (een hele nacht) warmte vast, terwijl dat niet het geval is bij groen. Op lokaal niveau kan een tiny forest dus verkoeling bieden aan de buren in de omgeving. Een tiny forest is ook interessant in het kader van natuureducatie: dit minibos kan aangeplant, gebruikt en onderhouden worden door (een) school/scholen in de buurt. Voor kinderen die niet vaak meer in contact kunnen komen met de natuur, is dit enorm waardevol. Idealiter zou dit minibos daarom komen in een zeer stedelijke omgeving (binnen de singel), omdat de voordelen hier groter zullen zijn voor de omgeving dan wanneer het in een reeds groenere omgeving (bijvoorbeeld Linkeroever) wordt gecreëerd. Samen met de inwoners, de groendienst en het district kunnen we op zoek gaan naar de ideale locatie voor een eerste tiny forest in Antwerpen. De selectie van planten kan samen met experten zoals de groendienst, Bos+ en Natuurpunt gebeuren. De aanplant en onderhoud kan samen met de buurt, een school of andere instellingen in de buurt gebeuren. Als dit een succes wordt, kan het als inspiratie of voorbeeld dienen voor nog meer tiny forests in de omgeving!

Zoals hierboven al vermeld: - Biodiversiteit - Klimaatadaptatie - Verbetering luchtkwaliteit - Een aangenamere omgeving voor de buurt - Natuureducatie - Multiplicatoreffect: als dit een succes blijkt, kunnen er meer tiny forests bijkomen

- Medewerking van experten zoals groendienst, district, BOS+ ... is essentieel - Onderhoud: moet ook budget voor zijn, zelfs als buurt mee werkt aan beheer - Er moet een geschikte locatie gevonden worden die hiervoor gebruikt mag worden

Volgens https://www.ivn.nl/tinyforest/partnergemeente-tiny-forest-worden kost een tiny forest ongeveer 22.000 euro. Reken daarbij nog een extra marge voor ondertussen toegenomen kosten, onderhoud en mogelijke ontharding van het terrein of overkopen van gronden: ingeschatte kostprijs 35.000 euro

District, groendienst, stadsontwikkeling, EcoHuis, BOS+, Natuurpunt ...

- Fase 1: overeenkomst tussen potentiële partners om hierrond samen te werken - Fase 2: selectie van geschikt terrein door oproep naar burgers en screening van de voorgestelde terreinen door de bevoegde stads- en districtdiensten - Fase 3: opstellen beplantingsplan - Fase 4: oproep naar vrijwilligers, scholen, instellingen... om mee te werken aan de realisatie en beheer - Fase 5: aanplant - Fase 6: gebruik - Fase 7: beheer - Fase 8: evaluatie en eventuele aanpassingen