Meer bomen: 79.574 euro

Bomen in de Familie- en Van Helmontstraat

In de Familiestraat en de Van Helmontstraat zes bomen aanplanten in de nu hoofdzakelijk betonnige straten.

Nu staan er enkele bomen naast de kerk in deel twee van de Familiestraat, maar in deel één is er voorlopig geen groen. We willen over de straat heen een drietal bomen aanplanten, dit heeft een heel kalmerend effect voor de buurt en zorgt maar voor een verlies van 1 a 2 parkeerplaatsen. Zelfde redenering voor de Van Helmontstraat, met wie we samen een straatcomité hebben. Ook daar een drietal bomen verspreid over de straat.

Meer biodiversiteit in de buurt, meer zuurstof in de straat, een buffer voor de uitlaatgassen en het fijn stof van de auto's en brommers, een vermindering van agressie en een hulp voor vogeltjes en andere dieren in de stad. Het brengt meer rust in een dichtbevolkt deel van Antwerpen en werkt ook geluiddempend. Verschillende onderzoeken tonen aan dat de aanplanting van bomen de fysieke en psychische kwetsbaarheid vermindert.

sluikstorten in de buurt van de bomen - verkeerde bomen kiezen die niet aarden in een stedelijke omgeving

36.000 euro voor 6 bomen in verharding

het district Antwerpen, eventueel met hulp van het straatcomité

In het straatasfalt enkele driehoeken uithalen en ommuren met boordstenen. De driehoek vullen met goede aarde en boom aanplanten. Ideeën voor bomen zijn: Mespilus Germanica of Laburnum Anagyroides. Deze boomsoorten omwille van dat ze niet heel hoog en breed worden en een mooie aanvulling geven op een eerder smalle straat met tweerichtingsverkeer.