Ontmoeting in de buurt: 97.340 euro

Thuis vol Activiteiten voor Kinderen (TAK)

Met behulp van hun 'bouwsels op wielen' wil TAK (Thuis vol Activiteiten voor Kinderen) jonge kinderen (0-6 jaar) zoveel mogelijk laten bewegen en ontdekken. TAK wil ook een ontmoetingsplek zijn voor (groot)ouders en hen verbinden door te focussen op de grote gelijkenis (de liefde voor hun kind) en niet op de verschillen. Ze willen een twintigtal speel-en ontmoetingsmomenten creëren op een tiental wisselende locaties. 

In de zomer zijn er veel parken in Antwerpen die heel wat te bieden hebben, maar op koude/natte dagen, is het vaak zoeken voor ouders. Als je er met jonge kinderen op uit trekt, is het vaak voor de ouder zelf niet altijd ontspannend, je moet je kind verschonen op de grond, er is geen ruimte tot gesprek met andere volwassenen (want je moet je kind entertainen en er is niets voorhanden), je moet je buggy 5 keer uit de weg zetten omdat niemand kan passeren,... Daarom: TAK! Een duurzame, creatieve, verplaatsbare binnenspeelruimte voor kleine kinderen, waar het ook fijn vertoeven is voor ouders. Geen binnenspeeltuin vol lawaai, plastic en fastfood dus. Wat dan wel? We willen om te beginnen een 5-tal verrolbare 'kasten' bouwen die aanzetten tot creatief spel en verbinding. Deze bouwsels kunnen een start zijn tot ontmoetingen tussen mensen. Ze kunnen uitgeleend worden en een tijdelijk plaatsje krijgen in een Huis van het Kind, een bib, een cultureel centrum, een kleuterschool, buurthuizen,... of mogelijke andere partnerorganisaties in het district Antwerpen. Er zal bijv. een 'talige kast' zijn met voorleesboeken, bokalen met stillevens (om samen een verhaal te vertellen), poppenkastgedeelte, koptelefoons met luisterboekjes, knusse zetels,... Ook een kast waarin een keukentje en winkeltje opgebouwd is / een kast vol poppenbedjes, poppen, babymuziekjes, babykinderstoel,... / een dierenkast / ... Daarnaast willen we ook tweedehands materiaal verzamelen dat aanwezig dient te zijn op een kindvriendelijke plaats (verschoningskussen, potje, park, babyspeeltjes,...). We willen bovendien ook een aantal kleine dozen voorzien die mama/papa uit "het rek" kunnen nemen om met hun baby te spelen (vb houten blokjes, puzzel,...). Ook willen we activiteiten organiseren in samenwerking met toekomstige partners die integratie bevorderen (vb taalontwikkeling stimuleren bij kinderen én ouders), maar daarnaast ook werken rond het promoten van gezonde voeding, beweging, creatieve workshops,... Ik zou een tiental locaties zoeken (CC's, bibliotheken, buurthuizen,...) die willen inzetten op het samenbrengen van ouders met jonge kinderen (0-6j). Dit zou dus ongeveer betekenen: 1 woe en 1 zaterdag of 1 weekend (za + zo) per maand op een steeds andere locatie een binnenspeelruimte en ontmoetingsplaats creëren voor dat doelpubliek. Speelboxen (winkeltje, keukentje, ...) op wielen, tekentafel, boekenhoek/leestipi, zeteltjes, tafeltjes, babybenodigdheden (park, wipper,...),... En in samenspraak met de locatie ook een barretje (koffie, thee, cake, sapjes, water,...). Ik zou er ook een hoekje opstellen waar ouders tips/feedback kunnen geven wat er in hun buurt welkom zou zijn ifv elkaar ontmoeten, noden van jonge ouders,... Ik zou dan ook een basisvragenlijst opstellen en deze in samenspraak met de locatie opstellen en ter plaatse gesprekjes aangaan en de locatie hiervan een verslagje bezorgen.

Verbinden van groepen die nu vaak erg weinig contact met elkaar hebben. Vooroordelen weg nemen door te focussen op de gelijkenissen. Leren van elkaar (taal, cultuur,...). Mensen samen brengen in een fijne, duurzame setting. Een plek (of bouwsels) creëren waar mensen voor uit hun kot komen omdat het er zo bijzonder is. Ons doelpubliek is heel breed. Mensen in kansarmoede, singel ouders, Marokkaanse mama's, de welgestelde tweeverdieners,... Op termijn willen we deze groepen allemaal in contact brengen met elkaar, zodat ze van elkaar kunnen leren, want we geloven dat iedereen een verhaal en talenten heeft. We willen mensen uit hun isolement halen, en hen met een open blik naar elkaar laten kijken, zonder vooroordelen.

Alle mensen bereiken, wordt een uitdaging. We willen de drempel heel laag houden, maar er zal veel tijd kruipen in het samenbrengen van de mensen. Logistiek. Vervoer van de bouwsels (zullen sowieso uit minstens 2 delen bestaan en verrolbaar zijn, maar ze zullen natuurlijk wel wat plaats in nemen). Kostprijs: Mogelijk aan te vullen via crowdfunding, bedrijven die willen investeren zoeken, samenwerking met en steun van de stad kan het ook financieel meer haalbaar maken (ik denk dan bijv. aan het ter beschikking stellen van atelierruimte, opslagplaats, promo, vervoer)

10.000 euro voor bouw van 4 à 5 speelmodules (hout, wielen, spullen, lonen) + het verzamelen van extra materiaal (park, potjes, babyspullen,wipper,...) + twintigtal activiteiten organiseren in samenwerking met partnerorganisaties om de speelmodules bekend te maken bij het doelpubliek. We willen zoveel mogelijk duurzaam materiaal gebruiken, en de prijs proberen te drukken door zoveel mogelijk te werken met recycling/ tweedehands/...

Wij zelf (vzw TAK) en eventueel in samenwerking met een maatwerk-bedrijf. Vrijwilligers. Samenwerking met de stad is zeker welkom bijvoorbeeld wat betreft het vinden van een atelierruimte om aan de modules te bouwen, opslag, locaties waar de modules kunnen staan (bereiken van scholen en dergelijke), partnerorganisaties, vervoer, netwerken, 'promotie',...

- tussen nu en oktober/nov bouwatelier vinden en materiaal verzamelen, module uitwerken (op papier) - (okt-nov)-dec 2019: bouwen van een eerste module + uittesten (vb huis van het kind of school) - jan-maart 2020: bouwen van andere modules, aanpassingen,... - april: enkele workshops, voorstellen aan grote publiek, soort event - daarna: opbouw, afbraak, nakijken materiaal, promotie, uitzoeken hoe de drempel nog meer te verlagen, partnerorganisaties + netwerk uitbreiden zodat de bouwsels ten volle benut kunnen worden, reparaties, evenementjes en workshops. Ik word begeleid door BAAS omdat ik 1 van de 20 projecten ben die ze een jaar lang opvolgen.