Ontmoeting in de buurt: 97.340 euro

Een buitenruimte voor Zaal Uilenspiegel op Luchtbal-Noord

Zaal Uilenspiegel is een sport- en ontmoetingsruimte voor de wijk Luchtbal-Noord. Aan de kant Noorderlaan is de buitenruimte momenteel een verlaten en versteende vlakte. Bedoeling is om er een mooie buitenruimte van te maken die voor ontmoeting en recreatie gebruikt zal worden.

Zaal Uilenspiegel is een belangrijke ontmoetingsruimte voor Luchtbal-Noord. Centraal gelegen en belangrijk voor sport (Judo & Ju-Jitsu), recreatie (fitness, volksspelen) en ontmoeting (kaartnamiddagen, biljart). Aan de kant van de Noorderlaan is er een buitenruimte die momenteel niet meer is dan een verlaten en versteende vlakte. Bedoeling is om er een mooie buitenruimte van te maken die door de verenigingen en buurt kan gebruikt worden voor ontmoeting (zittafels met afdak?), sport & spel (groot schaakbord, petanquebanen, openluchtdansvloertje, ...). Tegelijk willen we dit vergroenen waardoor het een mooi uitzicht biedt aan de passanten op de Noorderlaan en een extra groene long voor de buurt wordt.

- Een geherwaardeerde plaats voor recreatie, sport en ontmoeting in Luchtbal-Noord - Meer groen en natuur in de buurt - Een mooier uitzicht naar de Noorderlaan toe

mooi evenwicht vinden tussen de beslotenheid van de vereniging Uilenspiegel en de openheid voor bewoners van Luchtbal-Noord.

22.000 euro voor heraanleg terras, drie petanquebanen, vergroening...

de buurt samen met de mensen van Zaal Uilenspiegel

- plan tekenen met buurt en vereniging Uilenspiegel - materialen en uitvoerders bepalen (samen met de buurt) - promotie voeren voor de nieuwe ontmoetingsplek