Ontmoeting in de buurt: 97.340 euro

Buurtbakfiets ‘eten & drinken’ ter ondersteuning van buurtactiviteiten

Een mobiele keuken- en barbakfiets wordt gratis aangeboden aan buurtverenigingen ter ondersteuning van hun activiteiten.

Wanneer buurtverenigingen publieke activiteiten organiseren hebben ze nood aan logistieke ondersteuning zoals bijvoorbeeld een bar, een muziekinstallatie, verlichting, horeca-materiaal, … Het het is vaak een omslachtig werkje om al die materialen bij mekaar te zoeken. Wij willen met praktische thematisch uitgeruste bakfietsen alle Antwerpse buurtwerkingen bijstaan. In dit project willen we een eet-en-drink buurtbakfiets ontwikkelen en gratis aanbieden aan alle buurtverenigingen uit district Antwerpen.

Praktische ondersteuning buurtwerking Keuken en bar in 1 mobiel concept Ecologisch Makkelijk te reserveren via online platform

Materiaal dat beschadigd geraakt of gestolen kan worden

20.000 € - gedeeltelijke tegemoetkoming voor de aankoop van de bakfiets, ander deel gefinancierd door vzw Rebant zelf, aankoop horecamateriaal, ombouwkosten, verzekering, huur stalling, managementvergoeding.

Buurtcomité Natiebuurt , toekomstige Rebant vzw

bakfietsen aanschaffen - ombouwen en inrichten - buurtwerkingen opzoeken, uitnodigen en inlichten - platform voor reservaties organiseren