Ontmoeting in de buurt: 97.340 euro

We zijn de pist in! (klein project-stemmen x2)

Op vraag van een bewoonster met weinig sociale contacten, zal buurthuis deBuurt drie laagdrempelige uitstappen organiseren voor de buurtbewoners: een uitstap naar de zoo, een rondvaart op de Schelde en een dagtrip naar zee. Op die manier wil het buurthuis buurtbewoners, vaak kwetsbare mensen, met elkaar in contact brengen.

In overleg met de initiatiefneemster wil buurthuis deBuurt drie uitstappen organiseren voor een 60-tal buurtbewoners, vaak kwetsbare personen, en gebruikers van het buurthuis: een uitstap naar de zoo, een rondvaart op de Schelde en een dagtrip naar zee. Tijdens een gezamenlijke activiteit beginnen mensen vaak spontaan met elkaar te praten en leren ze elkaar een beetje kennen. Daardoor zullen ze nadien, als ze elkaar op straat of in de winkel opnieuw ontmoeten, sneller een praatje maken of elkaar begroeten. Per activiteit wordt bij de inschrijving een klein bedrag gevraagd. Dat bedrag krijgen de aanwezigen tijdens de activiteit integraal terug zodat ze zichzelf een drankje, ijsje of zo kunnen kopen. Op die manier wil het buurthuis het aantal late afhakers zo beperkt mogelijk houden. De initiatiefneemster zal helpen bij het aanspreken van mogelijke deelnemers. Verder zullen een affiche en flyers verspreid worden op verschillende plekken waar mensen komen die het niet zo breed hebben. Het is belangrijk dat de mensen zich komen inschrijven in het buurthuis. Zo komen zij al een 1e keer in contact met medewerkers en/of bezoekers van het buurthuis. Er wordt uitleg gegeven wat er in het buurthuis aan activiteiten plaats vindt. Er wordt bij hen gepolst naar hun interesses. Dit om een beetje vertrouwd te geraken. Tijdens de uitstappen gaan er 'stewards' mee. Deze proberen een conversatie aan te gaan met minder bekende personen en trachten mensen te verbinden. Zij zorgen er ook voor dat er niemand aan de zijlijn blijft staan.

Buurtbewoners leren andere mensen uit hun buurt kennen, ze krijgen de kans om in groep leuke ervaringen op te doen en zich meer verbonden te voelen met hun buren en hun buurt.

Plaatsen zijn beperkt. Misschien is de vraag groter dan het aanbod.

4.000 EUR (Naar de zoo: 28 € inkom, 5 € picknick/persoon – 60 personen = 1.920 € | Uitstap naar zee: 500 € | De pannenkoekenboot (18 €) of een Flandria havenrondvaart (19€) voor 60 personen = 1.140 € SAMEN: 3.560 €. | Daarbij wat extra marge voor een ijsje, drankje, hapje = 4.000 €.)

buurthuis deBuurt

overleg met initiatiefneemster Per uitstap promotie d.m.v. affiches, flyers, mond-aan-mondreclame, buurtorganisaties; inschrijvingen organiseren; uitstap en evt. vervoer plannen en reservaties maken; informeren van deelnemers.