Projecten voor mensen in armoede: 139.653 euro

Safety first

Teledienst deelt maandelijks voedsel uit aan 400-tal kansarme gezinnen in Antwerpen 2000 en 2018. De voedselbank en enkele lokale winkels leveren op regelmatige basis voedsel. Dat wordt nu opgeslagen in een ruimte die aan renovatie toe is, voor een veilige voedselopslag, vrij van ongedierte.

Teledienst is een autonome pluralistische organisatie die diensten verleent aan kansarmen. Er werken 45 vrijwilligers voor het onthaal, budgetbegeleiding, logistieke ondersteuning, administratie en boekhouding. Teledienst biedt dagelijks materiële en morele bijstand, in de vorm van voedselbedeling gekoppeld aan een gesprek waarbij de mensen hun situatie kunnen verduidelijken en er samen naar een oplossing gezocht wordt. Daarnaast kunnen mensen met financiële problemen geholpen worden door bekwame budgetbegeleiders. De huidige opslagplaats dient aangepast te worden aan de huidige normen van hygiëne en veiligheid, omdat onze cliënten ook recht hebben op voedselzekerheid. Daarom vindt TD dat deze diensten moeten aangeboden blijven. Hiervoor moet de opslagruimte dringend worden verbeterd als volgt: Muren bepleisteren, vloer egaliseren, 1 deur plaatsen, kelderramen afsluiten, leidingen isoleren en extra verlichting aanbrengen. Daarnaast voorziet TD in industriële metalen rekken in plaats van houten paletten en grote plastieken opbergdozen. Voor de renovatiewerken vraagt TD advies aan de technische dienst van de stad Antwerpen.

Het is belangrijk dat mensen in kansarmoede kunnen blijven rekenen op een noodzakelijke aanvulling in hun dagelijkse voeding. Daarom hecht TD veel belang aan de veiligheid en de voedselzekerheid van hetgeen TD aanbiedt.

Het vinden van een tijdelijke veilige plaats voor de voedselvoorraad tijdens de werken. Tijdens de renovatie kunnen mogelijke andere werkzaamheden en kosten opduiken.

totaal 7000 Voor op maat gemaakte metalen rekken: 6000€ +transport en montage 1000€

Aankoop rekken: Teledienst Werken aan de opslagruimte: in overleg met de district Antwerpen.

Ontruimen van de opslagplaats: voedselvoorraad tijdelijk elders plaatsen. Bepleisteren muren en egaliseren vloer Leidingen isoleren, ramen afsluiten, 1 deur plaatsen, zorgen voor extra verlichting Plaatsen van de rekken en organiseren van de ruimte