Projecten voor mensen in armoede: 139.653 euro

Betonne jeugd geeft dakloze jongeren een stem!

Betonne Jeugd focust op dakloze jongeren: dit project zoekt hen op, luistert naar hun verhalen en kaart dit onrecht aan in de media en via een fotoboek. Ook dit jaar wil de vzw met hulp van de Burgerbegroting een halftijdse medewerker inzetten om zo deze jongeren te bereiken en hun stem te laten horen.

In 2018 startte Betonne Jeugd een dakloze jongerenproject. We leidde dakloze jongeren toe naar onze werking en luisterde naar hun verhalen. Dit project eindigde in een studiedag voor het middenveld. Betonne Jeugd zette de doelgroep dakloze jongeren overal hoog op de agenda. In 2019 kreeg Betonne Jeugd opnieuw de kans om via de burgerbegroting actief opzoek te gaan naar dakloze jongeren. Deze keer eindigde het project in een fictie film waar de verhalen van de jongeren in verwerkt zijn. Op deze manier willen we via de media de dakloze problematiek naar buiten brengen. Jammer genoeg slapen er nog steeds veel jongeren op straat of verplicht op een sofa bij een vriend (sofasurfers-thuislozen). Betonne Jeugd wil deze jongeren opnieuw opzoeken in hun leefwereld, een plek bieden binnen Betonne Jeugd en naar hun verhalen luisteren. Het project kent verschillende onderdelen: - outreach: dak en thuisloze jongeren opzoeken in hun leefwereld. Toeleiding naar Betonne Jeugd en hulpverleningsinstanties. - Luisteren: De verhalen van de doelgroep verzamelen. - 1 weekend met de dakloze jongeren - Maandelijkse groepsvergadering met de dak -en thuisloze jongeren: individuele verhalen uitwisselen, steun vinden bij elkaar, zoeken naar oplossingen. - 3 Denktanks met het middenveld: samen met de jongeren en middenveld zoeken naar oplossingen. - Media: We trachten zoveel mogelijk in de media te komen om deze problematiek aan te kaarten en zo druk te zetten op het beleid. - eindproduct: Fotoboek met getuigenissen en beleidsaanbevelingen. Met dit project wil Betonne Jeugd dak en thuisloze jongeren blijven bereiken. We bieden hen een luisterend oor, een plek waar ze zich jong kunnen voelen. We geven deze jongeren opnieuw een stem en laten deze horen aan het beleid.

-Jongeren met soortgelijke problematieken ontmoeten en ondersteunen elkaar - opzoek gaan naar onzichtbare en moeilijk te bereiken doelgroep - opgebouwde expertise rond dakloze jongere gebruiken en verder opbouwen - opgebouwde expertise rond dakloze jongeren delen met het middenveld - Samenwerking tussen verschillende dakloze organisaties - Dakloosheid bij jongeren moet de wereld uit. Betonne Jeugd wil zijn steentje hieraan bijdragen.

- conflicten tussen dakloze jongeren - maandelijkse vergadering: het is niet simpel om dakloze jongeren maandelijks gezamenlijk rond een tafel te brengen. - door complexe problematieken bij dakloze jongeren is het niet altijd mogelijk om hen te integreren in onze werking

Personeelsmiddelen voor een halftijdse werkkracht: €21750; de werkingsmiddelen neemt Betonne Jeugd op zich!

Betonne Jeugd stelt een halftijdse jeugdwerker ter beschikking van het project!

JANUARI -opstartproject - outreach FEBRUARI - outreach - maandelijkse vergadering - 1ste denktank: waart staan we nu? MAART - outreach - maandelijkse vergadering APRIL - outreach - maandelijkse vergadering - WEEKEND MEI - outreach - maandelijkse vergadering JUNI - outreach - maandelijkse vergadering - 2de denktank JULI - outreach AUGUSTUS - outreach SEPTEMBER - outreach - maandelijkse vergadering OKTOBER - outreach - maandelijkse vergadering - 3de denktank NOVEMBER - outreach - maandelijkse vergadering - Fotoboek uitwerken DECEMBER - outreach - maandelijkse vergadering - Voorstelling fotoboek