Projecten voor mensen in armoede: 139.653 euro

Samen klaar voor de kleuterschool (klein project-stemmen x2)

De overgang van de kinderopvang naar school wekt heel wat vragen en bezorgdheden op bij kwetsbare ouders. Dit project brengt een groep ouders samen in de kinderopvang van hun kind en geeft hen de kans om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Op deze manier worden ook de noden van ouders inzake de overgang van kinderopvang naar kleuterschool in kaart gebracht.

Als kinderopvanginitiatieven vragen krijgen over de overgang naar school, dan proberen ze die vaak ad hoc en één op één te beantwoorden of verwijzen ze door naar de toekomstige school. Ouders hebben vaak vragen over de stap van hun kindje naar de school. Ook wanneer dit kindje al in een opvang zit, vinden kwetsbare ouders vaak niet het antwoord op al hun vragen: moet mijn kind echt al zindelijk zijn, gaat de juf nog wel helpen bij het eten? Ouders blijven vaak nog met hun vragen zitten. Door hun bezorgdheden te delen met elkaar, merken ouders dat ze niet alleen staan en vinden steun bij elkaar. Het doel van dit project is tweezijdig: - We willen ouders (via samenwerking met een kinderdagverblijf) samenbrengen en ervaringen uitwisselen over de overgang naar de kleuterschool. In deze kinderopvang starten we een oudergroep en geven de ouders hier de kans om ervaringen en vragen uit te wisselen. Hoe kunnen zij hun kinderen voorbereiden op deze grote stap en hoe doen andere ouders dat? Verschillende thema’s kunnen aan bod komen zoals zindelijkheid, taalstimulering, zelfredzaamheid, spelend leren, … . Wat we bespreken, bepalen de ouders zelf. Ouders zijn toch diegenen die hun kindje het best kennen. - We geloven dat ook de opvanginitiatieven willen weten welke noden en bezorgdheden ouders hebben. Wanneer een kinderdagverblijf beter kan inschatten wat ouders nog nodig hebben, kunnen zij beter hun werking hierop afstemmen.

Wanneer ouders en kinderdagverblijven beter op elkaar afgestemd geraken hoe ze elkaar kunnen steunen, is dit vooral in het voordeel van het kindje. Een kinderdagverblijf weet dan welke vragen ouders vaak hebben en een ouder weet dat ook het kinderdagverblijf kan helpen. Jonge kindjes hebben dan weer het voordeel dat zij nog beter voorbereid zullen instappen in de eerste kleuterklas.

- Zoeken naar een geschikte kinderopvang die wil samenwerken - Voldoende ouders kunnen samenbrengen om een tof gesprek mee te kunnen voeren o Mogelijke oplossing; grote kinderopvang zodat er voldoende ouders zijn om te kunnen uitnodigen - De medewerkers van de kinderopvang moeten gemotiveerd zijn om hieraan mee te werken. Zij zijn een vertrouwd gezicht voor de ouders.

Totaal: € 1 740 Begeleiding - Begeleiding bijeenkomsten: 10 x €80 - Begeleiding van de medewerkers van het kinderdagverblijf (min 4): 4 x €80 - Aanmaken van een draaiboekje voor volgende trajecten: 4 x €80 Werkingskosten - Materialen: €100 - Communicatie (flyers, affiches…): €200

Vormingplus regio Antwerpen in samenwerking met een kinderopvanginitiatief uit het district Antwerpen. Eventuele andere externe partners (scholen, huizen van het kind, ontmoetingscentra, …) kunnen nog betrokken worden doorheen het project.

1. Samenwerkingsverband opzetten met een kinderdagverblijf en ouders warm maken voor de oudergroep. 2. Ouders samenbrengen en ervaringen laten uitwisselen. 3. De vragen en bezorgdheden van ouders van instappende kleuters worden samengebracht. Samen wordt er gezocht naar de beste antwoorden, eventueel met partners uit de buurt. 4. Vormingplus maakt een minidraaiboekje zodat de volgende jaren opnieuw oudergroepen kunnen begeleid worden.